Akdeniz Üniversitesi

ACİL TIP ANABİLİM DALI TEMMUZ 2011 EĞİTİM PROGRAMI

 

Eğitim Günü Sorumlusu:   Dr. O. ERAY

05.07.2011

08:30-09:30

Vertigoda tanısal ve tedavi edici manevralar

Dr.AG. AYDIN

09:45-10:45

Toksikoloji veri tabanlarının kullanımı

Dr.C. EKEN

11:00-12:00

Makale Saati

 

 

Eğitim Günü Sorumlusu:  Dr.C. EKEN

12.07.2011

08:30-09:30

Alkol zehirlenmeleri, tanı ve tedavi seçenekleri (Acil servis deneyimimiz)

Dr. C.OKTAY

09:45-10:45

Dalış acilleri ve hiperbarik oksijen (kime-nasıl-nerede)

 

Dr. T.KILIÇ

 

11:00-12:00

Makale Saati

 

 

Eğitim Günü Sorumlusu:  Dr. M. KARTAL

19.07.2011

08:30-09:30

Ülkemizde ısırma ve sokmalar

Dr. Ö. YİĞİT

09:45-10:45

Mantar zehirlenmeleri

Dr. D. DEDEOĞLU

11:00-12:00

Makale Saati

 

 

Eğitim Günü Sorumlusu: Dr. S. SÖYÜNCÜ

26.07.2011

08:30-09:30

Diyabetik ayak

Dr. AV. SAYRAÇ

09:45-10:45

Oral Antidiyabetik ve insülin kullanım ilkeleri

Dr. G. YILDIZ

11:00-12:00

Makale Saati

 

Sayfa Özeti: TEMMUZ 2011

Anahtar Kelimeler: