Akdeniz Üniversitesi

ŞUBAT 2012

ACİL TIP ANABİLİM DALI ŞUBAT 2012 EĞİTİM PROGRAMI

 

 

Eğitim Günü Sorumlusu: Dr. F. BEKTAŞ

07.02.2012

08:30-10:00

Neonatal aciller

Dr. H. MUTLU

10:15-11:00

Ateşli çocuğa yaklaşım

Dr. L.SÜRMELİ

11:15-12:00

Sık görülen pediatrik enfeksiyonlar

Dr. M. KARTAL

13:30-13:45

Makale

Dr. E. ŞENAY

14:00-16:00

Pratik

  • Olgularla Sıvı Elektrolit Tedavisi

Dr. F. BEKTAS

 

 

 

 

Eğitim Günü Sorumlusu: Dr. C. OKTAY

14.02.2012

08:30-09:15

Pediatrik ileri yaşam desteği

Dr. A.TEKSAN

09:30-10:15

Pediatrik multible travmalı hastaya yaklaşım

Dr. S.SÖYÜNCÜ

10:30-11:15

Pediatrik nöbet ve status epileptikus

Dr. D. DEDEOĞLU

11:30-12:00

Makale

Dr. T. KILIÇ

13:30-16:00

Pratik

  • Pediatrik İleri Kalp Yaşam Desteği

Dr. C. OKTAY

 

 

 

 

Eğitim Günü Sorumlusu:  Dr. O . ERAY

21.02.2012

08:30-09:15

Septik şok ve güncel yaklaşımlar

Dr. E. GÖKSU

09:30-10:15

Sık karşılaşılan enfeksiyöz hastalıklar

Dr. M.E. KAVASOĞLU

10:30-11:15

Nadir karşılaşılan/Unutulan enfeksiyöz hastalıklar

Dr. M. YILDIZ

11:30-12:00

Makale

Dr. H. MUTLU

13:30-14:30

 

14:45-16:00

Acil serviste antimikrobik /antifungal /antiviral kullanım ilkeleri

Pratik

İleri Kalp Yaşam Desteği

 

Dr. M.M. ÖZGENÇ

 

Dr. O. ERAY

 

Eğitim Günü Sorumlusu: Dr. A. YÜRÜKTÜMEN

28.02.2012

08:30-09:15

Acil serviste kullanılan hızlandırılmış nörolojik muayene

Dr. G. YILDIZ

09:30-10:15

Primer baş ağrılarının tedavi stratejileri

Dr. M. DEMİRBAĞ

10:30-11:15

TIA ve Stroke güncel yaklaşımları

Dr. C. EKEN

11:30-12:00

Makale

Dr. L. SÜRMELİ

13:30-16:00

Pratik

  • ATLS senaryoları

 

Dr. A. YÜRÜKTÜMEN

 

                                                                                                   Prof. Dr. Oktay ERAY

                                                                                                 Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı

Sayfa Özeti: ŞUBAT 2012

Anahtar Kelimeler: