Akdeniz Üniversitesi

ACİL TIP ANABİLİM DALI ŞUBAT 2011 EĞİTİM PROGRAMI

Eğitim Günü Sorumlusu: Dr.Mutlu KARTAL

01.02.2011

08:30-09:30

Toplum Kökenli Pnömonide tedavi dosya indirtgp

Dr.Özlem Yiğit

09:45-10:45

Hemoptizide tanısal yaklaşım dosya indirhemoptizi

Dr.Gülçin Bacakoğlu

11:00-11:20

Olgu Sunumu

Dr.Alten Oskay

11:30-12:00

Makaleler

 

13:30-16:00

Pratik Uygulama Saatleri

 

Eğitim Günü Sorumlusu:  Dr.Fırat BEKTAŞ

08.02.2011

08:30-09:30

Hayatı tehdit eden astım tedavisi dosya indirastım

Dr.Erkan Göksu

09:45-10:45

KOAH’ta tedavi yaklaşımları dosya indirKOAH

Dr.Özgür Karadeniz

11:00-11:20

Olgu Sunumu dosya indirOLGU SUNU MU

Dr.Derya Yılmaz

11:30-12:00

Makaleler

 

13:30-16:00

Pratik Uygulama Saatleri

 

Eğitim Günü Sorumlusu:  Dr.Erkan GÖKSU

15.02.2011

08:30-09:30

Hayatı tehdit eden üst havayolu enfeksiyonları

Dr. Seçgin Söyüncü

09:45-10:45

Odaklanmış abdominal görüntüleme teknikleri dosya indirabdominal görüntüleme

Dr.A.Vefa Sayraç

11:00-11:20

Olgu Sunumu

Dr. Murat Berberoğlu

11:30-12:00

Makaleler

 

13:30-16:00

Pratik Uygulama Saatleri

 

Eğitim Günü Sorumlusu: Dr.Seçgin SÖYÜNCÜ

22.02.2011

08:30-09:30

Masif GİS kanamasında resüsitasyon

Dr.Yıldıray ÇETE

09:45-10:45

Alt GİS kanamasında tanısal yaklaşımlar dosya indirgis kanama

Dr. Savaş Arslan

11:00-11:20

Olgu Sunumu

Dr.Oğuz Küçükyılmaz

11:30-12:00

Makaleler

 

13:30-16:00

Pratik Uygulama Saatleri

 

Sayfa Özeti: ŞUBAT 2011

Sayfa Açıklaması: şubat 2011

Anahtar Kelimeler: