Akdeniz Üniversitesi

ACİL TIP ANABİLİM DALI ŞUBAT 2010 EĞİTİM PROGRAMI

Eğitim Günü Sorumlusu:   Dr.O.Eray

09.02.2010

08:30-09:15

Aspirasyon Pnömonisi ve Akciğer Absesi dosya okuAspirasyon Pnömonisi

  • Kimde ne zaman şüphelenmek gerekir
  • Tanısal Yaklaşım Nedir
  • Tedaviye nasıl Başlanır

Dr.G.Bacakoğlu

09:25-10:05

Tüberküloz dosya okutüberkuloz

 

Dr.A.E.Nokay

10:20-11:00

Spontan ve İatrojenik Pnömotoraks dosya okuPnömotoraks

  • Tanısal yaklaşımlar
  • Tedavi seçenekleri

Dr.E.Şenay

11:15-11:45

Makale Sunumu

 

13:00-13:45

Olgu Sunumu

  • (Hemoptizisi olan Hasta)

Dr.D.Yılmaz

14:00-14:45

Pratik

 

Eğitim Günü Sorumlusu:  Dr.Ö.Yiğit

16.02.2010

08:30-09:15

Yetişkinlerde Astım dosya indirAstım

Dr.S.Işık

09:25-10:05

KOAH Hastası dosya okuKOAH

Dr.A.V.Sayraç

10:20-11:00

Pulmoner Görüntüleme dosya okuPulmoner Görüntüleme

Dr.Ö.Yiğit

11:15-11:45

Makale Sunumu

 

13:00-13:45

Olgu Sunumu

  • (Elektrik yaralanmaları/Yıldırım)

 

Dr.A.Oskay

14:00-14:45

Pratik

 

Eğitim Günü Sorumlusu:  Dr.M.Kartal

23.02.2008

08:30-09:15

Sınav (Ocak ve Şubat ayı konularından)

 

09:25-10:05

Karın Ağrısı Hastasına Yaklaşım dosya okuAKUT KARIN AĞRISI 1

Dr.Ö.Karadeniz

10:20-11:00

Karın Ağrısı Hastasına Yaklaşım dosya okuAKUT KARIN AĞRISI 2

Dr.O.Küçükyılmaz

11:15-11:45

Yaşlılarda Karın Ağrısı dosya okuYaşlılarda Karın Ağrısı

Dr.M.Kartal

13:00-13:45

Makale Sunumu

 

14:00-14:45

Olgu Sunumu dosya okuCO intoksikasyonu

  • (Karbon Monoksid zehirlenmesi)

Dr.Ö.Aydın

15:00-16:00

Pratik

 

Sayfa Özeti: ŞUBAT

Sayfa Açıklaması: ŞUBAT DERS PROGRAMI

Anahtar Kelimeler: