Akdeniz Üniversitesi

oktayeray

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

 

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Oktay Eray

Doğum Tarihi: 22 Nisan 1969

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Tıp Fakültesi

Ankara Üniversitesi

1993

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

Acil Tıp (İlk ve Acil Yardım)

Dokuz Eylül Üniversitesi

1998

Doçent

Acil Tıp

Akdeniz Üniversitesi

2003

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve  Danışman(lar)ı :

MgSO4 Tedavisinin ventrikül hızı yüksek atriyal fibrilasyondaki etkinliği

Danışman: Prof. Dr. Ali Günerli

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Dr.Ar.Gör.

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD

1994-1998

Öğr.Gör.Uzm

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD

1998-2000

Yar.Doç.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi  Acil Tıp AD

2000- 2003

Doçent

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi  Acil Tıp AD

2003- halen

Yönetilen Uzmanlık Tezleri :

FIRAT BEKTAŞ, “Yatak Başı Kapiller Kan Betahidroksibütirat Ölçümünün Diyabetes Mellitusun Acil Metabolik Komplikasyonlarını Öngörmedeki Değeri” Akdeniz Üniversitesi, 2002.

MUTLU KARTAL, “Üriner Sistem Taş Hastalığı Nedeniyle Acil Servise Başvuran Hastalarda Semptom, Bulgu ve Tanısal Testlerin Özellikleri” Akdeniz Üniversitesi 2004.

NURİ BOZDEMİR, “Acil Servise Başvuran Kanser Hastalarının Özellikleri ve Prognostik Belirleyicilerin Araştırılması” Akdeniz Üniversitesi 2004.

CENKER EKEN, ‘Acil serviste travma dışı göğüs ağrısı ve/veya akut koroner sendrom düşündüren şikayetler ile başvuran ve düşük riskli olarak sınıflandırılan hastaların ayaktan takibi uygun mudur?’ Akdeniz Üniversitesi 2004.

ANGELİKA JANITKZY AKYOL, ‘Acil Serviste Nonspesifik Şikayet Tanısı Alan Hastalarda Anksiyete ve Depresyon Sıklığı’ Akdeniz Üniversitesi 2006.

AYŞE GÖZLÜKAYA, ‘Acil Servise Başvuran Böbrek Nakli Hastalarında Rejeksiyona Eşlik Eden Faktörler’ Akdeniz Üniversitesi 2008.

YELİZ BERK, ‘Ürtiker Hastalarının Acil Servis Başvuru Özellikleri ve Erken Dönem Tekrarlayan Başvuruları Öngörmede Etkili Faktörler’ Akdeniz Üniversitesi 2008

Uluslararası Deneyim:

2005 yılında George Washington University, The Ronald Reagan Institute of Emergency Medicine davetiyle 6 ay süreli ‘uluslararası Acil Tıp üst ihtisası’nı tamamladı (International Emergency Medicine Fellowship Program) Belgesi dosyada mevcuttur.

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

Türkiye Acil Tıp Derneği

European Society for Emergency Medicine

İdari Görevler:

2003-2004 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı

2004-2005 Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekim Yardımcılığı

2005-2008 Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi ve Dekan Yardımcısı

2003-Halen Türkiye Acil Tıp Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği

2004-2007 Türkiye Acil Tıp Dergisi Editörü

Ödüller :

American Collage of Emergency Physicians (ACEP) 2005 yılında ülkesinde ve dünyada uluslararası Acil Tıbbın tanınmasına gelişmesine vermiş olduğum katkılardan dolayı bir belge ile ödüllendirmiştir. (belgesi dosyada mevcuttur)

En iyi Poster Ödülü

Intravenous single dose tramadol versus meperidine for pain relief in renal colic.

Oktay ERAY, Bilge KARSLI, Hayri BOZAN, Oktay HAKBILIR, Yıldıray ÇETE, Cem OKTAY, Fevzi ERSOY Emergency Medicine in Middle & Eastern Europe 1st International Congress of Polish Society For Emergency Medicine September 13-16, 2000 Wroclaw-Poland.

 

En iyi Poster Ödülü

Bektaş F, Eray O, et al. Diabet Hastalarının Acil Servis Başvurularında Yatak Başı Kapiller Keton Ölçümü. 38. Ulusal Diabet Kongresi 13-17 Mayıs Belek Antalya 2002. (bildiri özeti ve ödül belgesi ektedir)

En iyi İkinci Poster Ödülü

Kartal M, Eray O, et al. Prospective validation of a current algorithm including bedside US performed by emergency physicians for patients with acute flank pain suspected for renal colic. The Third Mediterranean Emergency Medicine Congress. Nice September 2005. (The Journal of Emergency Medicine’da bildiri özeti olarak basılmıştır)


Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir):

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2006-2007

Güz

Akut Koroner Sendromlar

2

-

25

Zehirlenmiş Hastaya Yaklaşım

2

-

25

Organfosfat Toksikasyonları

1

-

25

Kostik Madde Alımları

1

-

25

Afet Koşullarında Sağlık Organizasyonu

1

-

25

Disritmilere Yaklaşım

2

-

25

İleri Travma Yaşam Desteği Uygulamaları

-

4

12

Hekimlikte Minör Girişimler Pratiği

-

4

12

İlkbahar

Akut Koroner Sendromlar

2

-

25

Zehirlenmiş Hastaya Yaklaşım

2

-

25

Organfosfat Toksikasyonları

1

-

25

Kostik Madde Alımları

1

-

25

Afet Koşullarında Sağlık Organizasyonu

1

-

25

Disritmilere Yaklaşım

2

-

25

İleri Travma Yaşam Desteği Uygulamaları

-

4

12

Hekimlikte Minör Girişimler Pratiği

-

4

12

2007-2008

Güz

Akut Koroner Sendromlar

2

-

25

Zehirlenmiş Hastaya Yaklaşım

2

-

25

Organfosfat Toksikasyonları

1

-

25

Kostik Madde Alımları

1

-

25

Kırmızı Göz

1

-

25

Şok

1

-

25

Baş Ağrılı hastaya Acil Servis Yaklaşımı

2

-

22

Senkop Hastasına Yaklaşım

2

-

22

İleri Travma Yaşam Desteği Uygulamaları

-

4

12

Hekimlikte Minör Girişimler Pratiği

-

4

12

EKG senaryoları

-

2

25

 

ESERLER (Doçentlik sonrası SCI kapsamlı yayınlar kalın (bold) karakterde yazılmıştır)

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 

A1. Eray  O, Kartal M, Sikka NGoksu E, Yigit OE , Gungor F. Characteristics of tourist patients in an emergency department in a Mediterranean destination Eur J Emerg Med 2008 Aug; 15(4): 214-217.

 

A2. Eken C, Ozbek K, Yildirim CK, Eray O. Severe uvular edema and nasal mucosal necrosis due to Ecbalium elaterium (squirting cucumber): an allergic reaction or direct toxic effect? Clin Toxicol (Phila). 2008 Mar;46(3):257-8.

 

A3. Eray O, Eken C, Oktay C, Gelen T, Avci AB. Comparison of systemic and local effects of nitric acid and hydrochloric acid: an experimental study in a rat model. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2006 Jul;12(3):184-8.

 

A4. Eken C, Ercetin Y, Ozgurel T, Kilicaslan I, Eray O. Analysis of factors affecting emergency physicians' decisions in the management of chest pain patients. Eur J Emerg Med. 2006 Aug;13(4):214-7.

 

A5. Eken C, Goksu E, Eray O, Yalcinkaya S. The consistency of emergency physicians' and cardiologists' ECG interpretation and likelihood classification of chest pain patients. Int J Clin Pract. 2006 Oct;60(10):1194-7. Epub 2006 Mar 27.

A6. Kartal M, Eray O, Erdogru T, Yilmaz S. Prospective validation of a current algorithm including bedside US performed by emergency physicians for patients with acute flank pain suspected for renal colic. Emerg Med J. 2006 May;23(5):341-4.

A7. Oktay C, Eray O, Cete Y, Bozan H. Ketamine is still safe without concurrent midazolam and atropine for pediatric procedures in the emergency department. The Pain Clinic 2005;17(3): 255-265.

A8. Bektas F, Eray O, Sari R, Akbas H. Point of care blood ketone testing of diabetic patients in the emergency department. Endocr Res. 2004 Aug;30(3):395-402.

A9. Oktay C, Cete Y, Eray O, Pekdemir M, Gunerli A. Appropriateness of emergency department visits in a Turkish university hospital. Croat Med J. 2003 Oct;44(5):585-91.

A10. O. Eray, C. Oktay, M. S. Çubuk, S. Yılmaz, Y. Çete, F. F Ersoy ‘Efficacy of Urinalysis, Plain Films and CT in diagnosing renal colic in th ED’ The American Journal of Emergency Medicine 2003 March 21(2):152-154.

A11. O. Eray, Y. Cete, C. Oktay, B. Karsli, S. Akca, N. Cete, F. Ersoy “Intravenous Single-Dose Tramadol Versus Meperidine for Pain Relief in Renal Colic” European Journal of Anaesthesiology, 19, 368-370 (2002).

A12. O. Eray, S. Akça, M. Pekdemir, E. Eray, Y. Çete, C. Oktay “Magnesium efficacy in magnesium deficient and nondeficient patients with rapid ventricular responce atrial fibrillations” European Journal of Emergency Medicine,7, 287-290 (2000).

A13. O. Eray, Y. Tunçok, E. Eray, A. Günerli, H. Güven “Severe uvular angioedema caused bt intranasal administration of ecbalium elaterium” Veterinary and Human Toxicology, 41, 6, 376-378 (1999).

A14. G. Ersoy, O. Karcioglu, Y. Enginbas, O. Eray, C. Ayrik  “Are servical spine X-Rays mandatory in all blunt trauma patients” European Journal of Emergency Medicine. 3, 1-5 (1996)

A15. O. Eray, J. Fowler “Severe Propafenone Poisoning Responded to Temporary Internal Pace Maker” Veterinary and Human Toxicology, 42 (5), 289 (2000).

A16. O. Eray, J Fowler ‘Book Rewiev: Handbook of Medical Photography’ European Journal of Emergency Medicine. 9(3): 303.

A17. Ü. Ergene, F. Coşkun, O. Eray, O. Gökel, J. Fowler, M. Haciyanli, Z. Taşar, N. N User ‘Current Value of Peritoneal Tab in Blunt Abdominal Trauma’ European Journal of Emergency Medicine 9(3):253-257.

A18. Oktay C, Eken C, Ozbek K, Ankun G, Eray O. Pain Perception of Patients Predisposed to Anxiety and Depressive Disorders in Emergency Department. Pain Management Nursing 9(4): 150-153 (2008)

A19. Eken C, Kartal M, Bacanli A, Eray O. Comparison of FOUR Score Coma Scale and Glasgow Coma Scale in Emergency Setting Population European Journal of Emergency Medicine 16(1): 29-36 (2008)

Kabulü gelmiş, henüz basılmamış klinik araştırmalar

A20. Bozdemir N, Eray O, Eken C, Senol Y, Artaç M, Samur M. Demogrephics, Clinical Presentations and Outcomes of Cancer Patients Admitting To Emergency Department. Turkish Journal of Medical Sciences 2009.

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. O. Eray, B. Karslı, H. Bozan, O. Hakbilir, Y. Çete, C. Oktay, F. F. Ersoy  “Intravenous single dose tramadol versus meperidine for pain relief in renal colic” Emergency Medicine in Middle & Eastern Europe 1st International Congress of Polish Society For Emergency Medicine September 13-16, 2000 Wroclaw-Poland.ş

B2. C. Oktay, Y. Çete, O. Eray, M. Pekdemir, F. Ersoy “Appropriateness and Paterns of Emergency Department Use in Turkey” Emergency Medicine in Middle & Eastern Europe 1st International Congress of Polish Society For Emergency Medicine September 13-16, 2000 Wroclaw-Poland.

B3. Y. Çete, M. Pekdemir, C. Oktay, O. Eray, F. Ersoy “Computed Tomography for Minor Head Injury. Is It Really Needed?” Emergency Medicine in Middle & Eastern Europe 1st International Congress of Polish Society For Emergency Medicine September 13-16, 2000 Wroclaw-Poland.

B4. O. Eray, C. Akyol, C. Oktay, O. Hakbilir, H. Bozan, Y. Çete, F. Ersoy “Is “Seat Belt Sign” a Predictor for Physicians in the management of trauma patients in Emergency Setting?” Emergency Medicine in Middle & Eastern Europe 1st International Congress of Polish Society For Emergency Medicine September 13-16, 2000 Wroclaw-Poland.

B5. H. Bozan, Y. Çete, C. Oktay, O. Eray, F. Bektaş, O. Hakbilir “Ultrasound use in emergency department: Ultrasound guided peripheral venous cannulation”. The first Multinational Conference on Emergency Medicine, Istanbul. Turkish Journal of Emergency Medicine 1, 1, page 108 No:9, 2001.

B6. O. Eray, C. Eken, C. Oktay, M. Yılmaz, T. Gelen “Systemic and Local effects after ingestion of household nitric and HCl acids in a rat esophagus-stomach model” The first Multinational Conference on Emergency Medicine, Istanbul. Turkish Journal of Emergency Medicine 1, 1, page 111 No:19, 2001.

B7. O. Eray, F. Bektaş, T. Bayraktar, C. Oktay. “Diabetics:Why do they come to the emergency department and are being admitted?” The first Multinational Conference on Emergency Medicine, Istanbul. Turkish Journal of Emergency Medicine 1, 1, page 131 No:62, 2001.

B8. Y. Çete, F. Bektaş, O.  Eray, C. Oktay, H. Bozan, S. Söyüncü, E. Göksu “Severe Head injury head injury patients in the emerygency department” The first Multinational Conference on Emergency Medicine, Istanbul. Turkish Journal of Emergency Medicine 1, 1, page 138 No:86, 2001.

B9. S. Söyüncü, T. Yılmaz, E. Göksu, O. Eray , C. Oktay “Should we use antibiotic for simple hand lacerations in emergency setting?” The first Multinational Conference on Emergency Medicine, Istanbul. Turkish Journal of Emergency Medicine 1, 1, page 135 No:75, 2001.

B10. O. Eray, S.Yılmaz, C. Oktay, M.  Çubuk, Y. Çete “Urinalysis and plain films for the detection of urinary tract stones in emergency department patients with suspected renal colic” The first Mediterranean Emergency Medicine Congress. Page:13 September 2th -5th, 2001 Stresa-Italy.

B11. O. Eray, C. Eken, C. Oktay, M. Yılmaz “Systemic and local effects of household nitric acid in a rat esophagus-stomach model” The first Mediterranean Emergency Medicine Congress. No: page:127 September 2th -5th, 2001 Stresa-Italy.

B12. O. Eray, C. Oktay, R. Atilla, Y. Çete, S. Yanturalı, M. Pekdemir “Magnesium therapy in magnesium deficient and nondeficient patients with rapid vetricular response atrial fibrillation” Annuel meeting of Society for Academic Emergency Medicine, No:171 Boston/USA 1999.

B13. O. Eray, Y. Tunçok, E. Eray, A. Gunerli, H. Guven “Severe uvular angioedema caused by ıntranasal administration of ecbalium elaterium” North American Congress of Clinical Toxicology Annual Meeting, No:89 1999, La Jolla, California.

B14. A. A. Çevik, O. Eray “Severe carbamate toxicity- ıs conventional therapy really needed? 4th Pan-European Conference on Emergency Medical Systems Page.32 August 23-27 1998 Opatija/Crotia.

B15. E. S. Akarsu, M.  Uçar, O Eray, İ. H. Ayhan “Fever but not hypertermia facilitates Ptz-induced seizures in Rats” Current Aspects İn Clinical Neuropharmacology’93 Cappadocia-Turkey Page:16, 1993.

B16. R. Atilla, S. Yanturali, Y. Çete, O. Eray, C. Oktay, M. Manisalı, M. Bozkurt “Ultrasography for anterior talofibular ligament lesions and ankle joint effusion in acute ankle sprains” 4th Europian Congress “Trauma and Emergency Surgery” 14th European Congress (1973-2000) International Committee Emergency Surgery16-20 April 2000- University of Pise-ITALY.

B17. H. Bozan, T. Çolak, O. Erdoğan, O. Eray, S. Söyüncü “ Ultrasound scans done by surgens for patients with suspected appendicitis” Eurosurgery 2000, 20-24 June 2000 Istanbul P77, 2000.

B18. H. Bozan, T. Çolak, O. Eray, O. Erdoğan, Y. Çete “Complications of implantable ports for long term central venous catheterizations” Eurosurgery 2000, 20-24 June 2000 Istanbul P187, 2000.

B19. U. Ergene, O. Ergene, Y. Cete, J. Fowler, C. Nazlı, C. Oktay, O. Kınay, O. Eray “Atrial Fibrilasyonun oral propafenon ile kardiyoversiyonundaki başarıyı belirleyen faktörler” First International Congress of Cardiologists of Turkish-Speaking Countries Page: 116, September 24-25, 1998.

B20. O Eray, R Sarı, F Bektaş, M K Balcı ‘Blood Ketone and Leptin Levels in Diabetic patients with suspected Metabolic Disorder in the Emergency Department’ 18th Congress of International Diabetes Federation 24-29 August 2003, Paris.

B21. C Oktay, Y Cete, O Eray. ‘Development of a new specialty – recommendation for future’. 10th Anniversary Symposium Developing Emergency Medicine as a specialty in the expanded European Union, Prague Congress Center. European Society for Emergency Medicine May 15-16, 2004

B22. O Eray, C Oktay, Y Cete, H Bozan, S Soyuncu, F Bektas. ‘Six years experience of en emergency department in Turkey’. 10th Anniversary Symposium Developing Emergency Medicine as a specialty in the expanded European Union. Prague Congress Center, European Society for Emergency Medicine May 15-16, 2004

B23. Caliskan Tur F, Bozan H, Ertan C, Akyol C, Cete Y, Oktay C, Eray O. ‘What are the effects of emergent abdominal US for acute new onset abdominal pain performed by the emergency medicine physician. The Second Mediterranean Emergency Medicine Congress September 13-17, 2003 Sitges , Barcelona, Spain

B24. Kartal M, Eray O, et al. ‘Prospective validation of a current algorithm including bedside US performed by emergency physicians for patients with acute flank pain suspected for renal colic’. The Third Mediterranean Emergency Medicine Congress. Nice September 2005. (The Journal of Emergency Medicine’da bildiri özeti olarak basılmıştır)

B25. Eray O, Kartal M, Sikka N, et al. Characteristics of tourist patients in an emergency department in a Mediterranean destination. The Third Mediterranean Emergency Medicine Congress, Nice, September 2005. Abstract 89.

B26. Eray O, Kartal M, Sikka N, et al. Differences in emergency department tourist patients characteristics based on home country. The Third Mediterranean Emergency Medicine Congress, Nice, September 2005.

B27. Gozlukaya A, Eray O, Erken OY, Goksu E, Eken C. Acil Servise Basvuran Böbrek Nakli Hastalarında Rejeksiyona Eşlik Eden Faktörler (S-078). The First Eurasin Congress on Emergency Medicine, Antalya, November 5-9 2008.

B28. Akyol AJ, Eray O, Erken OY, Akyol C, Kanalici H. Acil Serviste Nonspesifik Şikayet Tanısı Alan Hastalarda Anksiyete ve Depresyon sıklığı (S-079). The First Eurasin Congress on Emergency Medicine, Antalya, November 5-9 2008.

B29. Erken OY, Soyuncu S, Eray O, Enver S. Inhalational and Dermal Injury Due To Explosion of Calcium Hypochlorite (P-117). The First Eurasin Congress on Emergency Medicine, Antalya, November 5-9 2008.

 

 

 

 

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. Quek LS, Eray O . Occult Aortic Rupture Related to Blunt Thoracic Trauma: A Review of Current Literature (Künt torasik travmalara bağlı meydana gelen aort travması: Güncel literatürün yorumu) Türkiye Acil Tıp Dergisi- Turk J Emerg Med 2008;8(2):95-102.

D2. Eken C, Eray O, Öztürk OH, Akbaş H, Topuzoğlu F. Management of acure chest pain with low likelihood acute coronary syndrome. Türkiye Klinikleri J Cardiovasc Sci 2006, 18(3):190-195.

D3. Cenker EKEN, İbrahim BAŞARICI, Oktay ERAY, Aytül BELGİ, Oktay HAKBİLİR. Acil Servise Göğüs Ağrısı ile Başvuran Hastalarda Olasılık Sınıflaması (Likelihood classification of patients presented with chest pain to the emergency department) Türkiye Acil Tıp Dergisi- Turk J Emerg Med 2006;6(1):41-48.

D4. Kartal M, Erken Ö, Güngör F, Eken C, Eray O Acil Servise Travma Nedeniyle Başvuran Yabancı Uyruklu Hastaların Özellikleri (Analysis of tourist patients presented with trauma to the emergency department) Türkiye Acil Tıp Dergisi- Turk J Emerg Med 2005;5(4):192-195.

D5. Bektaş F, Söyüncü S, Eray 0, Uçar T Glasgow Koma Skalası ve Revize Travma Skorlarının İntrakranial Basınç ve Serebral Perfüzyon Basıncı ile İlişkileri (The relationship between the coma scores (GCS, RTS) and ICP in patients with serious head trauma) Türkiye Acil Tıp Dergisi- Turk J Emerg Med 2004;1(1):8-11.

 

D6. Söyüncü S, Bektaş F, Oktay C, Göksu E, Eray O. Basit El Kesilerinde Profilaktik Sistemik Antibiyotik Kullanımı Gerekli midir? (Should We Use Prophylactic Systemic Antibiotics For Simple Hand Lacerations in Emergency Setting?) Türkiye Acil Tıp Dergisi- Turk J Emerg Med 2004;6(2):55-58.

D7. Çevik AA, Eray O, Yanturalı S. Ciddi Karbamat Zehirlenmesi (Severe Carbamate Toxıcıty) Türkiye Acil Tıp Dergisi- Turk J Emerg Med 2004;3(1):34-36.

D8. Pekdemir M, Çevik AA, Eray O, Çete Y, Atilla R, Topuzoğlu A, Günerli A Triaj Travma Skorlarının Acil Servis Performanslarının Değerlendirilmesi (The Comparison of Triage Trauma Scores Used in the Emergency Department) Türkiye Acil Tıp Dergisi- Turk J Emerg Med 2004;4(4):165-169.

D9. Oktay C, Çete Y, Eray O, Göksu E, Özgürel T Uygulamalarda Değişliklik Yapmak için Yönetmelikler Yeterli mi? (Are The Laws Sufficient Enough To Change The Practice?) Türkiye Acil Tıp Dergisi- Turk J Emerg Med 2004;9(3):96-104.

D10. Yanturalı S, Çete Y, Oktay E, Eray O, Atilla R, Çevik AA, Günerli A. Travma Hastalarında Karın içi Basınç Ölçümünün Tanısal Değeri (Diagnostic Value of Intraabdominal Pressure Measurement in Blunt Abdominal Trauma Patients) Türkiye Acil Tıp Dergisi- Turk J Emerg Med 2004;9(3):105-108.

D11. Akut Zehirlenmede Hastaya Acil Yaklaşımda Yenilikler Dr. Oktay ERAY, Dr. Yeşim TUNÇOK Türkiye Klinikleri FARMAKOLOJİ 1(1):36-41(2003).

D12.  O. Eray “Hızlı ve Seri Entübasyon” STED Eylül  10, 9, 340-343, (2001).

D13. Y. Çete, M. Pekdemir, C. Oktay, O. Eray, H Bozan, F Ersoy “Minör kafa travması olan hastalarda bilgisayarlı beyin tomografisinin rolü” Ulusal Travma Dergisi 7,189-194,(2001).

D14. O. Eray, C Oktay, Y Çete, H Bozan, T Çolak, C Akyol, F Ersoy “Acil servis travma hastalarında “emniyet kemeri izi” tedaviyi belirleyici bir klinik bulgu mudur?” Ulusal Travma Dergisi 7,139-141 (2001)

D15. M. Pekdemir, Y. Çete, O. Eray,R. Atilla, A. A. Çevik, A. Topuzoğlu “Travma hastalarının epidemiyolojik özelliklerinin araştırılması” Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi  6(4),250-254, 2000.

D16. S. Yanturalı, Ö. Karcıoğlu, O. Eray, C. Oktay “Acil serviste  psikiyatrik hastaya yaklaşım” Sendrom Tıp Dergisi 10, 7, 73-75, (1998).

D17. O. Eray, C. Oktay, J. Fowler “Acil serviste kafa travmalı hastaların hızlı ve seri entübasyonu” Alsancak Devlet Hastanesi Tıp Dergisi, 5(2),88-92 (1997).

D18. O. Eray, E. Eray, C. Oktay “Magnezyum ve tedavideki kullanımı” Alsancak Devlet Hastanesi Tıp Dergisi 5, 3,122-129, 1997.

D19. Ö. Karcıoğlu, O. Eray “Acil serviste “kör” nazotrakeal entübasyon” Sendrom Tıp Dergisi, 8, 86-88 (1996).

D20. Ö. Karcıoğlu, O Eray, Y. Çete, R. Atilla “Akut miyokart enfarktüsünde magnezyum tedavisi” Sendrom Tıp Dergisi  7, 9, 84-86, (1995)

D21. Ö. Karcıoğlu, O. Eray, Y. Çete, R. Atilla “Akut miyokart enfarktüsünde beta bloker uygulaması” Sendrom Tıp Dergisi , 7, 10, 78-80, (1995).

 

 

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. F. Bektaş, O. Eray, H. Akbaş, T. Özgürel “Diyabet hastalarının acil servis başvurularında yatak başı kan keton ölçümü” Ulusal Diyabet Kongresi, Antalya 13-*17 Mayıs  Poster no:125,2002.

E2. G. Altınışık, A. Çımrın, S. Genç, R. Altın, O. Eray, A. Akkoçlu “Hayatı tehdit eden astım. Bir olgu nedeniyle” Toraks Derneği 1. Yıllık Kongresi, 6-10 Mayıs Nevşehir No: 276 1996

E3. M. Pekdemir, Y. Çete, O. Eray, R. Atilla, A. A. Çevik “Travma hastalarının epidemiyolojik özelliklerinin araştırılması” 3. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi 31 Ağustos-4 Eylül Antalya No:61 1999.

E4. Ü. Ergene, O. Eray, J. Fowler, Ö. Gökçe, Z. Taşar, N. User “Künt batın travmalarında batın ponksiyonu uygulamasının klinik değeri” 3. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi 31 Ağustos-4 Eylül Antalya No:114 1999.

E5. M. Pekdemir, A. A. Çevik, O. Eray, Y. Çete, R. Atilla, A. Topuzoğlu, A. Günerli “Travma Hastalarının Triaj Travma Skorları ile Değerlendirilmesi”3. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi 31 Ağustos-4 Eylül Antalya No:145 1999.

E6. S. Yanturalı, Y. Çete, C. Oktay, O. Eray, R. Atilla “Travma Hastalarında Karın İçi Basınç Değişikliklerinin Tanısal Değeri” 3. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi 31 Ağustos-4 Eylül Antalya No:167, 1999.

E7. O. Eray, S. Söyüncü, F. Bektaş, H. Bozan, M. Keşaplı, Ş. Karslı, S. Akça “AÜTF Acil servisinin travma hastalarının özellikleri” 3. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi 31 Ağustos-4 Eylül Antalya No:222, 1999.

E8. Kartal M, Eray O, Cengiz U, et al. Acil Servise Travma Nedeniyle Başvuran Yabancı Uyruklu Hastaların Özellikleri. V. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi. 227, Antalya 2005.

E9. Onur R, Çubuk M, Kartal M, Aslan G, Eray O. Üreter taşı obstrüksiyonlarında intrarenal rezistif indeks ölçümleri ile ilgili retrospektif biçalışma. 25. Ulusal Radyoloji Kongresi 142 Antalya 2004

E10. Kartal M, Eray O Erengin H, et al. Acil Servise Başvuran Üriner Taş Hastalarında semptom, bulgu ve tanısal testlerin özellikleri. 7. Türkiye Acil Tıp Sempozyumu. 220 Gaziantep, 2004.

E11. Göksu E, Eken C, Kılıçaslan İ, Eray O, Topuzoğlu F, Yalçınkaya S. AKS düşünülen hastaların değerlendirmesinde acil servis hekimi ve konsültan Hekimin tutarlılıkları. XX. Ulusal Kardiyolji Kongresi 27-30 Kasım 2004, Antalya. SB 96.

 

F. SCI ve SCI-expanded dergilerde yayınlanan makalalerden alınan sitasyonlar

F1. Carvajal AC, Portero RV. Ketone bodies test near patient: accuracy, effectiveness, utility and economic evaluation MEDICINA CLINICA   Volume: 131   Issue: 11   Pages: 435-436   Published: OCT 4 2008

F2. Strohmaier WL, Bartunek R. Diagnostic imaging - the end of intravenous urography? UROLOGE   Volume: 47   Issue: 5   Pages: 556-+   Published: MAY 2008

F3. Snir N, Moskovitz B, Nativ O, et al.Papaverine hydrochloride for the treatment of renal colic: An old drug revisited. A prospective, randomized study JOURNAL OF UROLOGY   Volume: 179   Issue: 4   Pages: 1411-1414   Published: APR 2008

F4. Watkins S, Bowra J, Sharma P, et al.Validation of emergency physician ultrasound in diagnosing hydronephrosis in ureteric colic EMERGENCY MEDICINE AUSTRALASI  Volume: 19   Issue: 3   Pages: 188-195   Published: JUN 2007

F5. Abrahamian FM, Moran GJ, Talan DA Urinary tract infections in the emergency department. INFECTIOUS DISEASE CLINICS OF NORTH AMERICA   Volume: 22   Issue: 1 Pages: 73-87   Published: MAR 2008

F6. Eken C, Ozbek K, Yildirim CK, et al. Severe uvular edema and nasal mucosal necrosis due to Ecbalium elaterium (squirting cucumber): An allergic reaction or direct toxic effect? CLINICAL TOXICOLOGY   Volume: 46   Issue: 3   Pages: 257-258   Published: 2008

F7. Hoenig M, Dorfman M, Koenig A. Use of a hand-held meter for the measurement of blood beta-hydroxybutyrate in dogs and cats. JOURNAL OF VETERINARY EMERGENCY AND CRITICAL CARE   Volume: 18   Issue: 1   Pages: 86-87   Published: FEB 2008

F8. Djaladat H, Tajik P, Fard SA, et al. The effect of aminophylline on renal colic: A randomized double blind controlled trial SOUTHERN MEDICAL JOURNAL   Volume: 100 Issue: 11   Pages: 1081-1084   Published: NOV 2007
F9. Ventura MT, Viola M, Calogiuri G, et al. Hypersensitivity reactions to complementary and alternative medicine products. CURRENT PHARMACEUTICAL DESIGN   Volume: 12 Issue: 26   Pages: 3393-3399   Published: 2006

F10. Carret ML, Fassa AG, Kawachi I. Demand for emergency health service: factors associated with inappropriate use. BMC HEALTH SERVICES RESEARCH   Volume: 7 Article Number: 131   Published: AUG 18 2007

F11. Bismuth E, Laffel L. Can we prevent diabetic ketoacidosis in children? PEDIATRIC DIABETES   Volume: 8   Pages: 24-33   Supplement: Suppl. 6   Published: OCT 2007

F12. Greige-Gerges H, Khalil RA, Abou Mansour E, et al.Cucurbitacins from Ecballium elaterium juice increase the binding of bilirubin and ibuprofen to albumin in human plasma. CHEMICO-BIOLOGICAL INTERACTIONS   Volume: 169   Issue: 1   Pages: 53-62 Published: AUG 15 2007

F13. Taboulet P, Deconinck N, Thurel A, et al.Correlation between urine ketones (acetoacetate) and capillary blood ketones (3-beta-hydroxybutyrate) in hyperglycaemic patients. DIABETES & METABOLISM   Volume: 33   Issue: 2   Pages: 135-139  Published: APR 2007

F14. Mortelmans LJM, Desruelles D, Baert JA, et al.Use of tramadol drip in controlling renal colic pain. JOURNAL OF ENDOUROLOGY   Volume: 20   Issue: 12   Pages: 1010-1015   Published: DEC 2006

F15. Rewers A, McFann K, Chase HP. Bedside monitoring of blood beta-hydroxybutyrate levels in the management of diabetic ketoacidosis in children. DIABETES TECHNOLOGY & THERAPEUTICS   Volume: 8   Issue: 6   Pages: 671-676   Published: DEC 2006

F16. Lo HC, Hsu TH, Tu ST, et al. Anti-hyperglycemic activity of natural and fermented Cordyceps sinensis in rats with diabetes induced by nicotinamide and streptozotocin. AMERICAN JOURNAL OF CHINESE MEDICINE   Volume: 34   Issue: 5   Pages: 819-832 Published: 2006

F17. Prisco F, Picardi A, Iafusco D, et al. Blood ketone bodies in patients with recent-onset type 1 diabetes (a multicenter study). PEDIATRIC DIABETES   Volume: 7   Issue: 4 Pages: 223-228   Published: AUG 2006

F18. Rencuzogullari E, Ila HB, Kayraldiz A, et al. The mutagenic and antimutagenic effects of Ecballium elaterium fruit juice in human peripheral lymphocytes. RUSSIAN JOURNAL OF GENETICS   Volume: 42   Issue: 6   Pages: 623-627   Published: JUN 2006

F19. Naunheim R, Jang TJ, Banet G, et al. Point-of-care test identifies diabetic ketoacidosis at triage. ACADEMIC EMERGENCY MEDICINE   Volume: 13   Issue: 6  Pages: 683-685   Published: JUN 2006

F20. Sowter SJ, Tolley DA . The management of ureteric colic. CURRENT OPINION IN UROLOGY   Volume: 16   Issue: 2   Pages: 71-76   Published: MAR 2006

F21. Holdgate A, Pollock T. Nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) versus opioids for acute renal colic. COCHRANE DATABASE OF SYSTEMATIC REVIEWS   Issue: 2 Article Number: CD004137.pub3   Published: 2005

F22. Gaspari RJ, Horst K . Emergency ultrasound and urinalysis in the evaluation of flank pain. ACADEMIC EMERGENCY MEDICINE   Volume: 12   Issue: 12   Pages: 1180-1184 Published: DEC 2005

F23. Sanchez M. Inappropriate emergencies or insufficent offer? MEDICINA CLINICA Volume: 123   Issue: 16   Pages: 619-620   Published: NOV 6 2004

F24. Grond S, Sablotzki A. Clinical pharmacology of tramadol. CLINICAL PHARMACOKINETICS   Volume: 43   Issue: 13   Pages: 879-923   Published: 2004

F25. Clarot F, Goulle JP, Horst M, et al. Fatal propafenone overdoses: Case reports and a review of the literature. JOURNAL OF ANALYTICAL TOXICOLOGY   Volume: 27   Issue: 8 Pages: 595-599   Published: NOV-DEC 2003

F26. Niggemann B, Gruber C. Side-effects of complementary and alternative medicine. ALLERGY   Volume: 58   Issue: 8   Pages: 707-716   Published: AUG 2003

F27. Caiozzi G, Cabrera D, Mardonez JM, et al. Uvular edema caused by a herbal medicine. Report of one case. REVISTA MEDICA DE CHILE   Volume: 130   Issue: 12 Pages: 1407-1410   Published: DEC 2002

F28. Mullins RJ, Heddle R. Adverse reactions associated with echinacea: the Australian experience. ANNALS OF ALLERGY ASTHMA & IMMUNOLOGY   Volume: 88   Issue: 1 Pages: 42-51   Published: JAN 2002

F29. Xafis K, Thalmann G, Benneker LM, et al.Forget the blood, not the stone! Microhaematuria in acute urolithiasis and the role of early CT scanning EMERGENCY MEDICINE JOURNAL (25)10: 640-644 OCT 2008

F30. Xafis K, Thalmann G, Benneker LM, et al.Forget the blood, not the stone! Microhaematuria in acute urolithiasis and the role of early CT scanning EMERGENCY MEDICINE JOURNAL (25)10: 640-644 OCT 2008

F31. Xafis K, Thalmann G, Benneker LM, et al.Forget the blood, not the stone! Microhaematuria in acute urolithiasis and the role of early CT scanning EMERGENCY MEDICINE JOURNAL (25)10: 640-644 OCT 2008

Açıklama: (Xafis’in çalışmasında A6, A10 ve A11 çalışmalarımız sitasyon almıştır)

 

 

G. Ulusal yayınevleri tarafından basılmış Türkçe kitaplarda bölüm yazarlığı

 

G1. TRAVMA. 1. Baskı 2006 MN Medikal & Nobel. ISBN: 975-567-035-1. Çoklu Travma Hastasına Yaklaşım (Altın Saat) 93-105.

 

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

(Doçentlik sonrası SCI kapsamlı yayınlar kalın (bold) karakterde yazılmıştır)

 

A1. Eray  O, Kartal M, Sikka NGoksu E, Yigit OE , Gungor F. Characteristics of tourist patients in an emergency department in a Mediterranean destination Eur J Emerg Med 2008 Aug; 15(4): 214-217.

A2. Eken C, Ozbek K, Yildirim CK, Eray O. Severe uvular edema and nasal mucosal necrosis due to Ecbalium elaterium (squirting cucumber): an allergic reaction or direct toxic effect? Clin Toxicol (Phila). 2008 Mar;46(3):257-8.

A3. Eray O, Eken C, Oktay C, Gelen T, Avci AB. Comparison of systemic and local effects of nitric acid and hydrochloric acid: an experimental study in a rat model. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2006 Jul;12(3):184-8.

A4. Eken C, Ercetin Y, Ozgurel T, Kilicaslan I, Eray O. Analysis of factors affecting emergency physicians' decisions in the management of chest pain patients. Eur J Emerg Med. 2006 Aug;13(4):214-7.

A5. Eken C, Goksu E, Eray O, Yalcinkaya S. The consistency of emergency physicians' and cardiologists' ECG interpretation and likelihood classification of chest pain patients. Int J Clin Pract. 2006 Oct;60(10):1194-7. Epub 2006 Mar 27.

A6. Kartal M, Eray O, Erdogru T, Yilmaz S. Prospective validation of a current algorithm including bedside US performed by emergency physicians for patients with acute flank pain suspected for renal colic. Emerg Med J. 2006 May;23(5):341-4.

A7. Oktay C, Eray O, Cete Y, Bozan H. Ketamine is still safe without concurrent midazolam and atropine for pediatric procedures in the emergency department. The Pain Clinic 2005;17(3): 255-265.

A8. Bektas F, Eray O, Sari R, Akbas H. Point of care blood ketone testing of diabetic patients in the emergency department. Endocr Res. 2004 Aug;30(3):395-402.

A9. Oktay C, Cete Y, Eray O, Pekdemir M, Gunerli A. Appropriateness of emergency department visits in a Turkish university hospital. Croat Med J. 2003 Oct;44(5):585-91.

A10. O. Eray, C. Oktay, M. S. Çubuk, S. Yılmaz, Y. Çete, F. F Ersoy ‘Efficacy of Urinalysis, Plain Films and CT in diagnosing renal colic in th ED’ The American Journal of Emergency Medicine 2003 March 21(2):152-154.

A11. O. Eray, Y. Cete, C. Oktay, B. Karsli, S. Akca, N. Cete, F. Ersoy “Intravenous Single-Dose Tramadol Versus Meperidine for Pain Relief in Renal Colic” European Journal of Anaesthesiology, 19, 368-370 (2002).

A12. O. Eray, S. Akça, M. Pekdemir, E. Eray, Y. Çete, C. Oktay “Magnesium efficacy in magnesium deficient and nondeficient patients with rapid ventricular responce atrial fibrillations” European Journal of Emergency Medicine,7, 287-290 (2000).

A13. O. Eray, Y. Tunçok, E. Eray, A. Günerli, H. Güven “Severe uvular angioedema caused bt intranasal administration of ecbalium elaterium” Veterinary and Human Toxicology, 41, 6, 376-378 (1999).

A14. G. Ersoy, O. Karcioglu, Y. Enginbas, O. Eray, C. Ayrik  “Are servical spine X-Rays mandatory in all blunt trauma patients” European Journal of Emergency Medicine. 3, 1-5 (1996)

A15. O. Eray, J. Fowler “Severe Propafenone Poisoning Responded to Temporary Internal Pace Maker” Veterinary and Human Toxicology, 42 (5), 289 (2000).

A16. O. Eray, J Fowler ‘Book Rewiev: Handbook of Medical Photography’ European Journal of Emergency Medicine. 9(3): 303.

A17. Ü. Ergene, F. Coşkun, O. Eray, O. Gökel, J. Fowler, M. Haciyanli, Z. Taşar, N. N User ‘Current Value of Peritoneal Tab in Blunt Abdominal Trauma’ European Journal of Emergency Medicine 9(3):253-257.

A18. Oktay C, Eken C, Ozbek K, Ankun G, Eray O. Pain Perception of Patients Predisposed to Anxiety and Depressive Disorders in Emergency Department. Pain Management Nursing 9(4): 150-153 (2008)

A19. Eken C, Kartal M, Bacanli A, Eray O. Comparison of FOUR Score Coma Scale and Glasgow Coma Scale in Emergency Setting Population European Journal of Emergency Medicine 16(1): 29-36 (2008)

Kabulü gelmiş, henüz basılmamış klinik araştırmalar

A20. Bozdemir N, Eray O, Eken C, Senol Y, Artaç M, Samur M. Demogrephics, Clinical Presentations and Outcomes of Cancer Patients Admitting To Emergency Department. Turkish Journal of Medical Sciences 2009.


B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. O. Eray, B. Karslı, H. Bozan, O. Hakbilir, Y. Çete, C. Oktay, F. F. Ersoy  “Intravenous single dose tramadol versus meperidine for pain relief in renal colic” Emergency Medicine in Middle & Eastern Europe 1st International Congress of Polish Society For Emergency Medicine September 13-16, 2000 Wroclaw-Poland.ş

B2. C. Oktay, Y. Çete, O. Eray, M. Pekdemir, F. Ersoy “Appropriateness and Paterns of Emergency Department Use in Turkey” Emergency Medicine in Middle & Eastern Europe 1st International Congress of Polish Society For Emergency Medicine September 13-16, 2000 Wroclaw-Poland.

B3. Y. Çete, M. Pekdemir, C. Oktay, O. Eray, F. Ersoy “Computed Tomography for Minor Head Injury. Is It Really Needed?” Emergency Medicine in Middle & Eastern Europe 1st International Congress of Polish Society For Emergency Medicine September 13-16, 2000 Wroclaw-Poland.

B4. O. Eray, C. Akyol, C. Oktay, O. Hakbilir, H. Bozan, Y. Çete, F. Ersoy “Is “Seat Belt Sign” a Predictor for Physicians in the management of trauma patients in Emergency Setting?” Emergency Medicine in Middle & Eastern Europe 1st International Congress of Polish Society For Emergency Medicine September 13-16, 2000 Wroclaw-Poland.

B5. H. Bozan, Y. Çete, C. Oktay, O. Eray, F. Bektaş, O. Hakbilir “Ultrasound use in emergency department: Ultrasound guided peripheral venous cannulation”. The first Multinational Conference on Emergency Medicine, Istanbul. Turkish Journal of Emergency Medicine 1, 1, page 108 No:9, 2001.

B6. O. Eray, C. Eken, C. Oktay, M. Yılmaz, T. Gelen “Systemic and Local effects after ingestion of household nitric and HCl acids in a rat esophagus-stomach model” The first Multinational Conference on Emergency Medicine, Istanbul. Turkish Journal of Emergency Medicine 1, 1, page 111 No:19, 2001.

B7. O. Eray, F. Bektaş, T. Bayraktar, C. Oktay. “Diabetics:Why do they come to the emergency department and are being admitted?” The first Multinational Conference on Emergency Medicine, Istanbul. Turkish Journal of Emergency Medicine 1, 1, page 131 No:62, 2001.

B8. Y. Çete, F. Bektaş, O.  Eray, C. Oktay, H. Bozan, S. Söyüncü, E. Göksu “Severe Head injury head injury patients in the emerygency department” The first Multinational Conference on Emergency Medicine, Istanbul. Turkish Journal of Emergency Medicine 1, 1, page 138 No:86, 2001.

B9. S. Söyüncü, T. Yılmaz, E. Göksu, O. Eray , C. Oktay “Should we use antibiotic for simple hand lacerations in emergency setting?” The first Multinational Conference on Emergency Medicine, Istanbul. Turkish Journal of Emergency Medicine 1, 1, page 135 No:75, 2001.

B10. O. Eray, S.Yılmaz, C. Oktay, M.  Çubuk, Y. Çete “Urinalysis and plain films for the detection of urinary tract stones in emergency department patients with suspected renal colic” The first Mediterranean Emergency Medicine Congress. Page:13 September 2th -5th, 2001 Stresa-Italy.

B11. O. Eray, C. Eken, C. Oktay, M. Yılmaz “Systemic and local effects of household nitric acid in a rat esophagus-stomach model” The first Mediterranean Emergency Medicine Congress. No: page:127 September 2th -5th, 2001 Stresa-Italy.

B12. O. Eray, C. Oktay, R. Atilla, Y. Çete, S. Yanturalı, M. Pekdemir “Magnesium therapy in magnesium deficient and nondeficient patients with rapid vetricular response atrial fibrillation” Annuel meeting of Society for Academic Emergency Medicine, No:171 Boston/USA 1999.

B13. O. Eray, Y. Tunçok, E. Eray, A. Gunerli, H. Guven “Severe uvular angioedema caused by ıntranasal administration of ecbalium elaterium” North American Congress of Clinical Toxicology Annual Meeting, No:89 1999, La Jolla, California.

B14. A. A. Çevik, O. Eray “Severe carbamate toxicity- ıs conventional therapy really needed? 4th Pan-European Conference on Emergency Medical Systems Page.32 August 23-27 1998 Opatija/Crotia.

B15. E. S. Akarsu, M.  Uçar, O Eray, İ. H. Ayhan “Fever but not hypertermia facilitates Ptz-induced seizures in Rats” Current Aspects İn Clinical Neuropharmacology’93 Cappadocia-Turkey Page:16, 1993.

B16. R. Atilla, S. Yanturali, Y. Çete, O. Eray, C. Oktay, M. Manisalı, M. Bozkurt “Ultrasography for anterior talofibular ligament lesions and ankle joint effusion in acute ankle sprains” 4th Europian Congress “Trauma and Emergency Surgery” 14th European Congress (1973-2000) International Committee Emergency Surgery16-20 April 2000- University of Pise-ITALY.

B17. H. Bozan, T. Çolak, O. Erdoğan, O. Eray, S. Söyüncü “ Ultrasound scans done by surgens for patients with suspected appendicitis” Eurosurgery 2000, 20-24 June 2000 Istanbul P77, 2000.

B18. H. Bozan, T. Çolak, O. Eray, O. Erdoğan, Y. Çete “Complications of implantable ports for long term central venous catheterizations” Eurosurgery 2000, 20-24 June 2000 Istanbul P187, 2000.

B19. U. Ergene, O. Ergene, Y. Cete, J. Fowler, C. Nazlı, C. Oktay, O. Kınay, O. Eray “Atrial Fibrilasyonun oral propafenon ile kardiyoversiyonundaki başarıyı belirleyen faktörler” First International Congress of Cardiologists of Turkish-Speaking Countries Page: 116, September 24-25, 1998.

B20. O Eray, R Sarı, F Bektaş, M K Balcı ‘Blood Ketone and Leptin Levels in Diabetic patients with suspected Metabolic Disorder in the Emergency Department’ 18th Congress of International Diabetes Federation 24-29 August 2003, Paris.

B21. C Oktay, Y Cete, O Eray. ‘Development of a new specialty – recommendation for future’. 10th Anniversary Symposium Developing Emergency Medicine as a specialty in the expanded European Union, Prague Congress Center. European Society for Emergency Medicine May 15-16, 2004

B22. O Eray, C Oktay, Y Cete, H Bozan, S Soyuncu, F Bektas. ‘Six years experience of en emergency department in Turkey’. 10th Anniversary Symposium Developing Emergency Medicine as a specialty in the expanded European Union. Prague Congress Center, European Society for Emergency Medicine May 15-16, 2004

B23. Caliskan Tur F, Bozan H, Ertan C, Akyol C, Cete Y, Oktay C, Eray O. ‘What are the effects of emergent abdominal US for acute new onset abdominal pain performed by the emergency medicine physician. The Second Mediterranean Emergency Medicine Congress September 13-17, 2003 Sitges , Barcelona, Spain

B24. Kartal M, Eray O, et al. ‘Prospective validation of a current algorithm including bedside US performed by emergency physicians for patients with acute flank pain suspected for renal colic’. The Third Mediterranean Emergency Medicine Congress. Nice September 2005. (The Journal of Emergency Medicine’da bildiri özeti olarak basılmıştır)

B25. Eray O, Kartal M, Sikka N, et al. Characteristics of tourist patients in an emergency department in a Mediterranean destination. The Third Mediterranean Emergency Medicine Congress, Nice, September 2005. Abstract 89.

B26. Eray O, Kartal M, Sikka N, et al. Differences in emergency department tourist patients characteristics based on home country. The Third Mediterranean Emergency Medicine Congress, Nice, September 2005.

B27. Gozlukaya A, Eray O, Erken OY, Goksu E, Eken C. Acil Servise Basvuran Böbrek Nakli Hastalarında Rejeksiyona Eşlik Eden Faktörler (S-078). The First Eurasin Congress on Emergency Medicine, Antalya, November 5-9 2008.

B28. Akyol AJ, Eray O, Erken OY, Akyol C, Kanalici H. Acil Serviste Nonspesifik Şikayet Tanısı Alan Hastalarda Anksiyete ve Depresyon sıklığı (S-079). The First Eurasin Congress on Emergency Medicine, Antalya, November 5-9 2008.

B29. Erken OY, Soyuncu S, Eray O, Enver S. Inhalational and Dermal Injury Due To Explosion of Calcium Hypochlorite (P-117). The First Eurasin Congress on Emergency Medicine, Antalya, November 5-9 2008.

 

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. Quek LS, Eray O . Occult Aortic Rupture Related to Blunt Thoracic Trauma: A Review of Current Literature (Künt torasik travmalara bağlı meydana gelen aort travması: Güncel literatürün yorumu) Türkiye Acil Tıp Dergisi- Turk J Emerg Med 2008;8(2):95-102.

D2. Eken C, Eray O, Öztürk OH, Akbaş H, Topuzoğlu F. Management of acure chest pain with low likelihood acute coronary syndrome. Türkiye Klinikleri J Cardiovasc Sci 2006, 18(3):190-195.

D3. Cenker EKEN, İbrahim BAŞARICI, Oktay ERAY, Aytül BELGİ, Oktay HAKBİLİR. Acil Servise Göğüs Ağrısı ile Başvuran Hastalarda Olasılık Sınıflaması (Likelihood classification of patients presented with chest pain to the emergency department) Türkiye Acil Tıp Dergisi- Turk J Emerg Med 2006;6(1):41-48.

D4. Kartal M, Erken Ö, Güngör F, Eken C, Eray O Acil Servise Travma Nedeniyle Başvuran Yabancı Uyruklu Hastaların Özellikleri (Analysis of tourist patients presented with trauma to the emergency department) Türkiye Acil Tıp Dergisi- Turk J Emerg Med 2005;5(4):192-195.

D5. Bektaş F, Söyüncü S, Eray 0, Uçar T Glasgow Koma Skalası ve Revize Travma Skorlarının İntrakranial Basınç ve Serebral Perfüzyon Basıncı ile İlişkileri (The relationship between the coma scores (GCS, RTS) and ICP in patients with serious head trauma) Türkiye Acil Tıp Dergisi- Turk J Emerg Med 2004;1(1):8-11.

 

D6. Söyüncü S, Bektaş F, Oktay C, Göksu E, Eray O. Basit El Kesilerinde Profilaktik Sistemik Antibiyotik Kullanımı Gerekli midir? (Should We Use Prophylactic Systemic Antibiotics For Simple Hand Lacerations in Emergency Setting?) Türkiye Acil Tıp Dergisi- Turk J Emerg Med 2004;6(2):55-58.

D7. Çevik AA, Eray O, Yanturalı S. Ciddi Karbamat Zehirlenmesi (Severe Carbamate Toxıcıty) Türkiye Acil Tıp Dergisi- Turk J Emerg Med 2004;3(1):34-36.

D8. Pekdemir M, Çevik AA, Eray O, Çete Y, Atilla R, Topuzoğlu A, Günerli A Triaj Travma Skorlarının Acil Servis Performanslarının Değerlendirilmesi (The Comparison of Triage Trauma Scores Used in the Emergency Department) Türkiye Acil Tıp Dergisi- Turk J Emerg Med 2004;4(4):165-169.

D9. Oktay C, Çete Y, Eray O, Göksu E, Özgürel T Uygulamalarda Değişliklik Yapmak için Yönetmelikler Yeterli mi? (Are The Laws Sufficient Enough To Change The Practice?) Türkiye Acil Tıp Dergisi- Turk J Emerg Med 2004;9(3):96-104.

D10. Yanturalı S, Çete Y, Oktay E, Eray O, Atilla R, Çevik AA, Günerli A. Travma Hastalarında Karın içi Basınç Ölçümünün Tanısal Değeri (Diagnostic Value of Intraabdominal Pressure Measurement in Blunt Abdominal Trauma Patients) Türkiye Acil Tıp Dergisi- Turk J Emerg Med 2004;9(3):105-108.

D11. Akut Zehirlenmede Hastaya Acil Yaklaşımda Yenilikler Dr. Oktay ERAY, Dr. Yeşim TUNÇOK Türkiye Klinikleri FARMAKOLOJİ 1(1):36-41(2003).

D12.  O. Eray “Hızlı ve Seri Entübasyon” STED Eylül  10, 9, 340-343, (2001).

D13. Y. Çete, M. Pekdemir, C. Oktay, O. Eray, H Bozan, F Ersoy “Minör kafa travması olan hastalarda bilgisayarlı beyin tomografisinin rolü” Ulusal Travma Dergisi 7,189-194,(2001).

D14. O. Eray, C Oktay, Y Çete, H Bozan, T Çolak, C Akyol, F Ersoy “Acil servis travma hastalarında “emniyet kemeri izi” tedaviyi belirleyici bir klinik bulgu mudur?” Ulusal Travma Dergisi 7,139-141 (2001)

D15. M. Pekdemir, Y. Çete, O. Eray,R. Atilla, A. A. Çevik, A. Topuzoğlu “Travma hastalarının epidemiyolojik özelliklerinin araştırılması” Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi  6(4),250-254, 2000.

D16. S. Yanturalı, Ö. Karcıoğlu, O. Eray, C. Oktay “Acil serviste  psikiyatrik hastaya yaklaşım” Sendrom Tıp Dergisi 10, 7, 73-75, (1998).

D17. O. Eray, C. Oktay, J. Fowler “Acil serviste kafa travmalı hastaların hızlı ve seri entübasyonu” Alsancak Devlet Hastanesi Tıp Dergisi, 5(2),88-92 (1997).

D18. O. Eray, E. Eray, C. Oktay “Magnezyum ve tedavideki kullanımı” Alsancak Devlet Hastanesi Tıp Dergisi 5, 3,122-129, 1997.

D19. Ö. Karcıoğlu, O. Eray “Acil serviste “kör” nazotrakeal entübasyon” Sendrom Tıp Dergisi, 8, 86-88 (1996).

D20. Ö. Karcıoğlu, O Eray, Y. Çete, R. Atilla “Akut miyokart enfarktüsünde magnezyum tedavisi” Sendrom Tıp Dergisi  7, 9, 84-86, (1995)

D21. Ö. Karcıoğlu, O. Eray, Y. Çete, R. Atilla “Akut miyokart enfarktüsünde beta bloker uygulaması” Sendrom Tıp Dergisi , 7, 10, 78-80, (1995).

 

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. F. Bektaş, O. Eray, H. Akbaş, T. Özgürel “Diyabet hastalarının acil servis başvurularında yatak başı kan keton ölçümü” Ulusal Diyabet Kongresi, Antalya 13-*17 Mayıs  Poster no:125,2002.

E2. G. Altınışık, A. Çımrın, S. Genç, R. Altın, O. Eray, A. Akkoçlu “Hayatı tehdit eden astım. Bir olgu nedeniyle” Toraks Derneği 1. Yıllık Kongresi, 6-10 Mayıs Nevşehir No: 276 1996

E3. M. Pekdemir, Y. Çete, O. Eray, R. Atilla, A. A. Çevik “Travma hastalarının epidemiyolojik özelliklerinin araştırılması” 3. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi 31 Ağustos-4 Eylül Antalya No:61 1999.

E4. Ü. Ergene, O. Eray, J. Fowler, Ö. Gökçe, Z. Taşar, N. User “Künt batın travmalarında batın ponksiyonu uygulamasının klinik değeri” 3. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi 31 Ağustos-4 Eylül Antalya No:114 1999.

E5. M. Pekdemir, A. A. Çevik, O. Eray, Y. Çete, R. Atilla, A. Topuzoğlu, A. Günerli “Travma Hastalarının Triaj Travma Skorları ile Değerlendirilmesi”3. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi 31 Ağustos-4 Eylül Antalya No:145 1999.

E6. S. Yanturalı, Y. Çete, C. Oktay, O. Eray, R. Atilla “Travma Hastalarında Karın İçi Basınç Değişikliklerinin Tanısal Değeri” 3. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi 31 Ağustos-4 Eylül Antalya No:167, 1999.

E7. O. Eray, S. Söyüncü, F. Bektaş, H. Bozan, M. Keşaplı, Ş. Karslı, S. Akça “AÜTF Acil servisinin travma hastalarının özellikleri” 3. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi 31 Ağustos-4 Eylül Antalya No:222, 1999.

E8. Kartal M, Eray O, Cengiz U, et al. Acil Servise Travma Nedeniyle Başvuran Yabancı Uyruklu Hastaların Özellikleri. V. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi. 227, Antalya 2005.

E9. Onur R, Çubuk M, Kartal M, Aslan G, Eray O. Üreter taşı obstrüksiyonlarında intrarenal rezistif indeks ölçümleri ile ilgili retrospektif biçalışma. 25. Ulusal Radyoloji Kongresi 142 Antalya 2004

E10. Kartal M, Eray O Erengin H, et al. Acil Servise Başvuran Üriner Taş Hastalarında semptom, bulgu ve tanısal testlerin özellikleri. 7. Türkiye Acil Tıp Sempozyumu. 220 Gaziantep, 2004.

E11. Göksu E, Eken C, Kılıçaslan İ, Eray O, Topuzoğlu F, Yalçınkaya S. AKS düşünülen hastaların değerlendirmesinde acil servis hekimi ve konsültan Hekimin tutarlılıkları. XX. Ulusal Kardiyolji Kongresi 27-30 Kasım 2004, Antalya. SB 96.

 

F. SCI ve SCI-expanded dergilerde yayınlanan makalalerden alınan sitasyonlar

F1. Carvajal AC, Portero RV. Ketone bodies test near patient: accuracy, effectiveness, utility and economic evaluation MEDICINA CLINICA   Volume: 131   Issue: 11   Pages: 435-436   Published: OCT 4 2008

F2. Strohmaier WL, Bartunek R. Diagnostic imaging - the end of intravenous urography? UROLOGE   Volume: 47   Issue: 5   Pages: 556-+   Published: MAY 2008

F3. Snir N, Moskovitz B, Nativ O, et al.Papaverine hydrochloride for the treatment of renal colic: An old drug revisited. A prospective, randomized study JOURNAL OF UROLOGY   Volume: 179   Issue: 4   Pages: 1411-1414   Published: APR 2008

F4. Watkins S, Bowra J, Sharma P, et al.Validation of emergency physician ultrasound in diagnosing hydronephrosis in ureteric colic EMERGENCY MEDICINE AUSTRALASI  Volume: 19   Issue: 3   Pages: 188-195   Published: JUN 2007

F5. Abrahamian FM, Moran GJ, Talan DA Urinary tract infections in the emergency department. INFECTIOUS DISEASE CLINICS OF NORTH AMERICA   Volume: 22   Issue: 1 Pages: 73-87   Published: MAR 2008

F6. Eken C, Ozbek K, Yildirim CK, et al. Severe uvular edema and nasal mucosal necrosis due to Ecbalium elaterium (squirting cucumber): An allergic reaction or direct toxic effect? CLINICAL TOXICOLOGY   Volume: 46   Issue: 3   Pages: 257-258   Published: 2008

F7. Hoenig M, Dorfman M, Koenig A. Use of a hand-held meter for the measurement of blood beta-hydroxybutyrate in dogs and cats. JOURNAL OF VETERINARY EMERGENCY AND CRITICAL CARE   Volume: 18   Issue: 1   Pages: 86-87   Published: FEB 2008

F8. Djaladat H, Tajik P, Fard SA, et al. The effect of aminophylline on renal colic: A randomized double blind controlled trial SOUTHERN MEDICAL JOURNAL   Volume: 100 Issue: 11   Pages: 1081-1084   Published: NOV 2007
F9. Ventura MT, Viola M, Calogiuri G, et al. Hypersensitivity reactions to complementary and alternative medicine products. CURRENT PHARMACEUTICAL DESIGN   Volume: 12 Issue: 26   Pages: 3393-3399   Published: 2006

F10. Carret ML, Fassa AG, Kawachi I. Demand for emergency health service: factors associated with inappropriate use. BMC HEALTH SERVICES RESEARCH   Volume: 7 Article Number: 131   Published: AUG 18 2007

F11. Bismuth E, Laffel L. Can we prevent diabetic ketoacidosis in children? PEDIATRIC DIABETES   Volume: 8   Pages: 24-33   Supplement: Suppl. 6   Published: OCT 2007

F12. Greige-Gerges H, Khalil RA, Abou Mansour E, et al.Cucurbitacins from Ecballium elaterium juice increase the binding of bilirubin and ibuprofen to albumin in human plasma. CHEMICO-BIOLOGICAL INTERACTIONS   Volume: 169   Issue: 1   Pages: 53-62 Published: AUG 15 2007

F13. Taboulet P, Deconinck N, Thurel A, et al.Correlation between urine ketones (acetoacetate) and capillary blood ketones (3-beta-hydroxybutyrate) in hyperglycaemic patients. DIABETES & METABOLISM   Volume: 33   Issue: 2   Pages: 135-139  Published: APR 2007

F14. Mortelmans LJM, Desruelles D, Baert JA, et al.Use of tramadol drip in controlling renal colic pain. JOURNAL OF ENDOUROLOGY   Volume: 20   Issue: 12   Pages: 1010-1015   Published: DEC 2006

F15. Rewers A, McFann K, Chase HP. Bedside monitoring of blood beta-hydroxybutyrate levels in the management of diabetic ketoacidosis in children. DIABETES TECHNOLOGY & THERAPEUTICS   Volume: 8   Issue: 6   Pages: 671-676   Published: DEC 2006

F16. Lo HC, Hsu TH, Tu ST, et al. Anti-hyperglycemic activity of natural and fermented Cordyceps sinensis in rats with diabetes induced by nicotinamide and streptozotocin. AMERICAN JOURNAL OF CHINESE MEDICINE   Volume: 34   Issue: 5   Pages: 819-832 Published: 2006

F17. Prisco F, Picardi A, Iafusco D, et al. Blood ketone bodies in patients with recent-onset type 1 diabetes (a multicenter study). PEDIATRIC DIABETES   Volume: 7   Issue: 4 Pages: 223-228   Published: AUG 2006

F18. Rencuzogullari E, Ila HB, Kayraldiz A, et al. The mutagenic and antimutagenic effects of Ecballium elaterium fruit juice in human peripheral lymphocytes. RUSSIAN JOURNAL OF GENETICS   Volume: 42   Issue: 6   Pages: 623-627   Published: JUN 2006

F19. Naunheim R, Jang TJ, Banet G, et al. Point-of-care test identifies diabetic ketoacidosis at triage. ACADEMIC EMERGENCY MEDICINE   Volume: 13   Issue: 6  Pages: 683-685   Published: JUN 2006

F20. Sowter SJ, Tolley DA . The management of ureteric colic. CURRENT OPINION IN UROLOGY   Volume: 16   Issue: 2   Pages: 71-76   Published: MAR 2006

F21. Holdgate A, Pollock T. Nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) versus opioids for acute renal colic. COCHRANE DATABASE OF SYSTEMATIC REVIEWS   Issue: 2 Article Number: CD004137.pub3   Published: 2005

F22. Gaspari RJ, Horst K . Emergency ultrasound and urinalysis in the evaluation of flank pain. ACADEMIC EMERGENCY MEDICINE   Volume: 12   Issue: 12   Pages: 1180-1184 Published: DEC 2005

F23. Sanchez M. Inappropriate emergencies or insufficent offer? MEDICINA CLINICA Volume: 123   Issue: 16   Pages: 619-620   Published: NOV 6 2004

F24. Grond S, Sablotzki A. Clinical pharmacology of tramadol. CLINICAL PHARMACOKINETICS   Volume: 43   Issue: 13   Pages: 879-923   Published: 2004

F25. Clarot F, Goulle JP, Horst M, et al. Fatal propafenone overdoses: Case reports and a review of the literature. JOURNAL OF ANALYTICAL TOXICOLOGY   Volume: 27   Issue: 8 Pages: 595-599   Published: NOV-DEC 2003

F26. Niggemann B, Gruber C. Side-effects of complementary and alternative medicine. ALLERGY   Volume: 58   Issue: 8   Pages: 707-716   Published: AUG 2003

F27. Caiozzi G, Cabrera D, Mardonez JM, et al. Uvular edema caused by a herbal medicine. Report of one case. REVISTA MEDICA DE CHILE   Volume: 130   Issue: 12 Pages: 1407-1410   Published: DEC 2002

F28. Mullins RJ, Heddle R. Adverse reactions associated with echinacea: the Australian experience. ANNALS OF ALLERGY ASTHMA & IMMUNOLOGY   Volume: 88   Issue: 1 Pages: 42-51   Published: JAN 2002

F29. Xafis K, Thalmann G, Benneker LM, et al.Forget the blood, not the stone! Microhaematuria in acute urolithiasis and the role of early CT scanning EMERGENCY MEDICINE JOURNAL (25)10: 640-644 OCT 2008

F30. Xafis K, Thalmann G, Benneker LM, et al.Forget the blood, not the stone! Microhaematuria in acute urolithiasis and the role of early CT scanning EMERGENCY MEDICINE JOURNAL (25)10: 640-644 OCT 2008

F31. Xafis K, Thalmann G, Benneker LM, et al.Forget the blood, not the stone! Microhaematuria in acute urolithiasis and the role of early CT scanning EMERGENCY MEDICINE JOURNAL (25)10: 640-644 OCT 2008

Açıklama: (Xafis’in çalışmasında A6, A10 ve A11 çalışmalarımız sitasyon almıştır)

 

G. Ulusal yayınevleri tarafından basılmış Türkçe kitaplarda bölüm yazarlığı

 

G1. TRAVMA. 1. Baskı 2006 MN Medikal & Nobel. ISBN: 975-567-035-1. Çoklu Travma Hastasına Yaklaşım (Altın Saat) 93-105.

Sayfa Özeti: Prof. Dr. Oktay ERAY

Anahtar Kelimeler: