Akdeniz Üniversitesi

ACİL TIP ANABİLİM DALI OCAK 2010 EĞİTİM PROGRAMI

Eğitim Günü Sorumlusu:   Dr.C.Oktay

05.01.2010

08:30-09:15

Valvüler Aciller dosya okuKalp Kapak Acilleri

  • Acil serviste tanısal yaklaşımlar

Dr.C.Oktay

09:25-10:05

Kardiyomyopatiler dosya okuKardiyomyopatiler

Dr.F.Güngör

10:20-11:00

Perikardit dosya okuPERİKARDİT

Dr.N.Korkmaz

11:15-11:45

Makale Sunumu ()

Dr.A.E.Nokay

Dr.Neslihan Sayraç

13:00-13:45

Olgu Sunumu

  • (Antikolinerjik toksisite)

Dr.S.Enver

14:00-14:45

Pratik

 

Eğitim Günü Sorumlusu:  Dr.E.Göksu

12.01.2010

08:30-09:15

Pulmoner Emboli dosya okupumoner emboli 1

Dr.İ.Gündüz

09:25-10:05

Pulmoner Emboli dosya okupumoner emboli 2

Dr.H.Kaya

10:20-11:00

Pulmoner Emboli dosya okuDVT araştırılması

Dr.E.Göksu

11:15-11:45

Pulmoner Emboli dosya okuPulmoner Embolide Görüntüleme

Dr.E.Göksu

13:00-13:45

Pulmoner Emboli dosya okuPulmoner embolide risk stratifikasyonu dosya okuHeparin Antikoagulasyonu

Dr.E.Göksu

14:00-14:45

Pulmoner Emboli dosya okuTromboliz dosya okuKlinik Olasılık ve D-Dimer Testi

Dr.E.Göksu

Eğitim Günü Sorumlusu:  Dr.F.Bektaş

19.01.2010

08:30-09:15

Hipertansiyon

  • Hipertansif Acillerin Şekilleri

Dr.C.Kaya

09:25-10:05

Hipertansif Acillerin Tedavisi dosya okuHipertansif Aciller

  • Olgu sunumları üzerinden (Dozları/uygulama şekillleri)

Dr.F.Bektaş

10:20-11:00

Aort Diseksiyonu ve Anevrizması dosya okuAORT DİSEKSİYONU

  • Ne zaman kimde şüphelenilmeli
  • Tanısal yaklaşımlar
  • Başlangıç tedavisinde ne/ne kadar

Dr.D.Durmaz

11:15-11:45

Makale Sunumu ()

Dr.H.M.Akdağ

Dr.Savaş Arslan

13:00-13:45

Olgu Sunumu (Hipoglisemik ajanlara bağlı toksisite)

Dr.H.M.Akdağ

14:00-14:45

Pratik

 

Eğitim Günü Sorumlusu: Dr.C.Eken

26.01.2010

08:30-09:15

Tıkayıcı Arter Hastalıkları ve Tromboflebit dosya okuTROMBOFLEBİT VE TIKAYICI DAMAR HASTALIKLA

  • Yüzeyel Tromboflebit
  • DVT Tanı/Tedavi
  • Pelvik Ven Trombozu

Dr.T.Kılıç

09:25-10:05

Tıkayıcı Arter Hastalıkları ve Tromboflebit dosya okuPeriferik Vasküler Hastalıklar

Dr.C.Eken

10:20-11:00

İnvaziv olmayan Yöntemlerle Myokardın Görüntülenmesi dosya okuinvaziv olmayan yöntemlerle miyokardın görüntülenmesi

Dr.M.Berberoğlu

11:15-11:45

Makale Sunumu

Dr.S.Işık

Dr.D.Yılmaz

13:00-13:45

Olgu Sunumu  (Kalp Transplantı olan Hasta) dosya okuKalp Nakil Hastasında bilinmesi gereken 10 şey

Dr.E.Göksu

14:00-14:45

Pratik

 

Sayfa Özeti: OCAK

Sayfa Açıklaması: OCAK DERS PROGRAMI

Anahtar Kelimeler: