Akdeniz Üniversitesi

ACİL TIP ANABİLİM DALI NİSAN 2011 EĞİTİM PROGRAMI

Eğitim Günü Sorumlusu:   Dr.Yıldıray ÇETE

05.04.2011

08:30-09:30

Ektopik Gebelik (NEJM Derleme)

Dr. S.Söyüncü

09:45-10:45

Acil Serviste Doğum

Dr.C. Yıldırım

11:00-11:20

Olgu Sunumu

Dr.A.Oskay

11:30-12:00

Makaleler

 

13:30-16:00

Pratik Uygulama Saatleri

 

Eğitim Günü Sorumlusu:  Dr.Mutlu KARTAL

12.04.2011

08:30-09:30

Hamileye olmayan hastada pelvik ağrının değerlendirilmesi

Dr.A.E.Nokay

09:45-10:45

Acil Serviste gebelik dışı vajinal kanama yönetimi

Dr.Y.Çete

11:00-11:20

Olgu Sunumu

Dr.D.Yılmaz

11:30-12:00

Makaleler

 

13:30-16:00

Pratik Uygulama Saatleri

 

Eğitim Günü Sorumlusu: Dr.Seçgin SÖYÜNCÜ

19.04.2011

08:30-09:30

Çocukluk çağında okkult bakteriyemi ve sepsis

Dr.E.Goksu

09:45-10:45

Hışıltılı çocuğa yaklaşım

Dr.M.Berberoğlu

11:00-11:20

Olgu Sunumu

Dr.A.V.Sayraç

11:30-12:00

Makaleler

 

13:30-16:00

Pratik Uygulama Saatleri

 

Eğitim Günü Sorumlusu: Dr. Erkan GÖKSU

26.04.2011

08:30-09:30

İnfant ve çocuklarda dehidratasyona yaklaşım

Dr. M. Murat Özgenç

09:45-10:45

Pediatrik EKG yorumlama

Dr. C.Oktay

11:00-11:20

Olgu Sunumu

Dr.M.E.Kavasoğlu

11:30-12:00

Makaleler

 

13:30-16:00

Pratik Uygulama Saatleri

 

Sayfa Özeti: NİSAN 2011

Sayfa Açıklaması: nisan ders

Anahtar Kelimeler: