Akdeniz Üniversitesi

ACİL TIP ANABİLİM DALI NİSAN 2010 EĞİTİM PROGRAMI

Eğitim Günü Sorumlusu:   Dr.Y.Çete

06.04.2010

08:30-09:15

Erkek Genital Bölge Problemleri dosya okuERKEK GENİTAL PROBLEMLERİ

  • Skrotumu ilgilendiren sorunlar
  • Fimozis/Parafimozis
  • Testis Torsiyonu
  • Orşit
  • Üretra ve prostat patolojileri

Dr.S.Işık

09:25-10:05

Böbrek Taşı Hastalığı

  • Tanısal Yaklaşımlar
  • Taş hastalarında analjezi yönetimi

Dr.Y.Çete

10:20-11:00

Ürolojik cihaz ve Girişimlerin dosya okuÜROLOJİK CİHAZ VE GİRİŞİMLERE BAĞLI KOMPL[1] Komplikasyonları

  • Litotripsi sonrası komplikasyonlar
  • İdrar sondasına ait sorunlar
  • Nefrostomi kateterlerine ait sorunlar

Dr.E.Şenay

11:15-11:45

Makale Sunumu

Dr.D.Durmaz

Dr.ME. Kavasoğlu

13:00-13:45

Olgu Sunumu (Rabdomiyoliz)

Dr.Ö.Aydın

14:00-14:45

Pratik

 

Eğitim Günü Sorumlusu:  Dr.M.Kartal

13.04.2010

08:30-09:15

Böbrek Nakli Hastasına Yaklaşım-1 dosya okurenaltx1

Dr.F.Güngör

09:25-10:05

Böbrek Nakli Hastasına Yaklaşım-2 dosya okuRenal Transplant Hastasına Yaklaşım

Dr.M.Akçimen

10:20-11:00

Pelvik Ağrı dosya okuPelvik Ağrı

Dr.A.Vefa Sayraç

11:15-11:45

Ektopik Gebelik dosya okuEKTOPİK GEBELİK

Dr.M.Kartal

13:00-13:45

Makale Sunumu

Dr.G.Yıldız

Dr.İ.Gündüz

14:00-14:45

Pratik

 

Eğitim Günü Sorumlusu:  Dr.S.Söyüncü

20.04.2010

08:30-09:15

Travma hastasına yaklaşım dosya okuÇoklu Travma Hastasına Yaklaşım

Dr.E.Göksu

09:25-10:05

Gebelikte Komorbid Hastalıklar dosya okuGEBELİĞİN KOMORBİD HASTALIKLARI

Dr.A.E.Nokay

10:20-11:00

Hamilelikte ve Postpartum Periyotta  Acil Durumlar dosya okuGEBELİK ve POSTPARTUM DÖNEMİ ACİLLERİ

 

Dr.A.Oskay

11:15-11:45

Pelvik İnflamatuar Hastalık ve dosya okuPelvik İnflamatuar Hastalık Vulvovajinit

Dr.M.Berberoğlu

13:00-13:45

Makale Sunumu

Dr.HM.Akdağ

Dr.M.Özgenç

14:00-14:45

Olgu Sunumu

Dr.M.Demirbağ

Eğitim Günü Sorumlusu: Dr.Ö.E.Yiğit

27.04.2010

08:30-09:15

Sınav (Mart-Nisan konuları)

 

09:25-10:05

Çocuk travma hastası

Dr.G.Bacakoğlu

10:20-11:00

Geriatrik travma

Dr.Ö.Karadeniz

11:15-11:45

Makale Sunumu

Dr.M.Demirbağ

Dr.N. Sayraç

13:00-13:45

Olgu Sunumu dosya okuAdrenal Kriz

Dr.M.Özgenç

14:00-14:45

Pratik

 

Sayfa Özeti: NİSAN

Sayfa Açıklaması: NİSAN DERS PROGRAMI

Anahtar Kelimeler: