Akdeniz Üniversitesi

ACİL TIP ANABİLİM DALI MART 2011 EĞİTİM PROGRAMI

Eğitim Günü Sorumlusu:   Dr. Oktay Eray

01.03.2011

08:30-09:30

Proton pompa inhibitörlerinin acil serviste kullanımı dosya indirppi

Dr.Aslıhan Yürüktümen

09:45-10:45

Pankreatit tanısı ve sınıflamasında laboratuar ve radyolojik belirleyiciler

Dr. Hasan Kaya

11:00-11:20

Olgu Sunumu

Dr. H.Murat Akdağ

11:30-12:00

Makaleler

13:30-16:00

Pratik Uygulama Saatleri

Eğitim Günü Sorumlusu:  Dr.Cem Oktay

08.03.2011

08:30-09:30

Akut apandisit muayene yöntemleri ve tanısal testlerin değerliliği dosya okuApandisit

Dr.Oktay Eray

09:45-10:45

Son dönem karaciğer yetmezliğinin komlikasyonuları ve yönetimi dosya okuSon_donem_karaciger_yetmezligi

Dr. Dilek Durmaz

11:00-11:20

Olgu Sunumu

Dr. Özgür Aydın

11:30-12:00

Makaleler

13:30-16:00

Pratik Uygulama Saatleri

Eğitim Günü Sorumlusu:  Dr.Fırat Bektaş

15.03.2011

08:30-09:30

GİS kanamalarının sınıflama stratejileri ve medical tedavi alternatifleri dosya okugis kanaması

Dr.Mutlu Kartal

09:45-10:45

Mezenter emboli tanım, tanı, tedavi dosya okumezenter

Dr. Neslihan Korkmaz

11:00-11:20

Olgu Sunumu

Dr.Mehmet Demirbağ

11:30-12:00

Makaleler

13:30-16:00

Pratik Uygulama Saatleri

Eğitim Günü Sorumlusu: Dr.Cenker Eken

22.03.2011

08:30-09:30

Renal kolik hastalarında ideal ağrı yönetimi dosya okurenal kolik

Dr.Fırat Bektaş

09:45-10:45

Acil serviste üriner enfeksiyonların ve ideal tedavi stratejileri dosya indirİYE

Dr.Selcan Enver

11:00-11:20

Olgu Sunumu

Dr.Günay Yıldız

11:30-12:00

Makaleler

13:30-16:00

Pratik Uygulama Saatleri

Eğitim Günü Sorumlusu: Dr.Aslıhan Yürüktümen

29.03.2011

08:30-09:30

Diyaliz hastalarında acil komplikasyonlar

Dr.Cenker Eken

09:45-10:45

Akut üriner retansiyon

Dr.Engin Şenay

11:00-11:20

Olgu Sunumu

Dr.Murat Yıldız

11:30-12:00

Makaleler

13:30-16:00

Pratik Uygulama Saatleri

Sayfa Özeti: MART 2011

Sayfa Açıklaması: mart 2011

Anahtar Kelimeler: