Akdeniz Üniversitesi

KASIM 2011

ACİL TIP ANABİLİM DALI KASIM 2011 EĞİTİM PROGRAMI

 

Eğitim Günü Sorumlusu: Dr. Ö. YİGİT

01.11.2011

08:30-10:00

YANGIN EĞİTİMİ

Hastane Yönetimi

10:15-11:00

Şok hastasına yaklaşım

Dr. M. M. ÖZGENÇ

11:15-12:00

Kan ve sıvı resusitasyonundaki yenilikler

Dr. G. YILDIZ

13:30-13:45

Makale

 

14:00-16:00

Pratik

  • Olgularla Sıvı Elektrolit Tedavisi

Dr. Ö. YİĞİT

 

Eğitim Günü Sorumlusu: Dr. E. GÖKSU

15.11.2011

08:30-09:15

Şok hastasındaki tanı ve tedavi yöntemleri

Dr. F. BEKTAŞ

09:30-10:15

KKY ve Akut pulmoner ödem

Dr. M. DEMİRBAĞ

10:30-11:15

Kardiyomiyopati/Miyokardit/Perikardiyal Hastalıklar

Dr. S. ARSLAN

11:30-12:00

Makale

 

13:30-16:00

Pratik

  • İleri Kalp Yaşam Desteği

Dr. E. GÖKSU

 

Eğitim Günü Sorumlusu:  Dr. M. KARTAL

22.11.2011

08:30-09:15

Büyük vasküler yapıların hastalıklarının tanımlanması ve yönetimi

Dr. Ö. AYDIN

09:30-10:15

Acil serviste senkop risk sınıflamaları

Dr. C. EKEN

10:30-11:15

Göğüs ağrısı

  • Kardiyak-nonkardiyak ayrımı?
  • Nonkardiyak nedenler?

Dr. H. MUTLU

11:30-12:00

Makale

 

13:30-16:00

Pratik

İleri Kalp Yaşam Desteği

 

Dr. M. KARTAL

 

               

 

Eğitim Günü Sorumlusu: Dr. F. BEKTAŞ

29.11.2011

08:30-09:15

Solunum sistemi fizyolojisi ve solunum testlerinin değerlendirilmesi

Dr. M. BERBEROĞLU

09:30-10:15

Üst solunum yolu enfeksiyonlarında güncel tanı ve tedavi uygulamaları

Dr. Ö.YİĞİT

10:30-11:15

Alt solunum yolu enfeksiyonlarında güncel tanı ve tedavi uygulamaları

Dr. D. YILMAZ

11:30-12:00

Makale

 

13:30-16:00

Pratik

  • ATLS senaryoları

 

Dr. F. BEKTAŞ