Akdeniz Üniversitesi

ACİL TIP ANABİLİM DALI KASIM 2010 EĞİTİM PROGRAMI

Eğitim Günü Sorumlusu: Dr.M.Kartal

02.11.2010

08:30-09:15

1-Sınav

(Eylül ve Ekim aylarının konularından

 

09:25-10:05

Beta blokör toksisitesi dosya okuBeta blokör toksisitesi

Dr.M.Demirbağ

10:20-11:00

2- Antidisritmik ilaçların farmakolojisi dosya indirantidisritmik

3- Vazoaktif ilaçların farmakolojisi

Dr.Ö.Aydın

11:15-11:45

4- Makale Sunumu

 

13:00-13:45

5- Olgu Sunumu (İlaç dozlarının hesaplanması ile ilgili senaryolar)

 

14:00-16:00

Pratik

  • İleri Travma Yaşam Desteği

Dr.Mutlu Kartal

Eğitim Günü Sorumlusu:   Dr.O.Eray

09.11.2010

08:30-09:15

Şok hastasına yaklaşım dosya indirŞOK HASTASINA YAKLAŞIM

Dr.H.M.Akdağ

09:25-10:05

Kan ve sıvı resüsitasyonu dosya indirKAN VE SIVI

Kan ve sıvı resüsitasyonunda yenilikler

Dr. S.Dinç

10:20-11:00

Parasetamole bağlı toksisite dosya indirPARASETAMOL İNTOKSİKASYONU

Dr.T.Kılıç

11:15-11:45

Makale Sunumu

 

13:00-16:00

Pratik

  • İleri Kalp Yaşam Desteği

Dr.O.Eray

Eğitim Günü Sorumlusu:  Dr.F.Bektaş

23.11.2010

08:30-09:15

Septik Şok ve tedavi yaklaşımı

Dr. N.Sayraç

09:25-10:05

Kardiyojenik Şok ve tedavi yaklaşımı dosya indirkardiyojenik şok ve ted

Dr.Dilek Durmaz

10:20-11:00

Anafilaksi ve akut allerjik reaksiyonlar dosya indirAllerjik reaksiyonlar

Dr.A.G.Aydın

11:15-11:45

Makale Sunumu

 

13:00-13:45

Olgu Sunumu

(Anafilaksi olgularında ilaç tedavi orderları üzerine kurulu olgu)

 

14:00-16:00

Pratik

Dr. F.Bektaş

Eğitim Günü Sorumlusu: Dr.S.Söyüncü

30.11.2010

08:30-09:15

1-Nörojenik Şok dosya indirnörojenik şok

  • Tanım
  • Yaklaşım

Dr.H.Kaya

09:25-10:05

2-Yetişkin Hastada Ağrı yönetimi dosya indirsedasyon

  • İlaçlar ve Dozları
  • Ders senaryolar üzerinden anlatılacak

Dr.S.Söyüncü

10:20-11:00

3-Lokal Anestetikler ve Bölgesel Anestezi dosya indirLOKAL ANESTETİKLER

  • Lokal Anestetikler ve Özellikleri
  • Lokal Anestezi uygulaması
  • Bölgesel anestezi ve uygulaması

Dr.S.Işık

11:15-11:45

4- Makale Sunumu

 

13:00-13:45

5-Olgu Sunumu

 

14:00-16:00

Pratik

 

Sayfa Özeti: KASIM 2010

Sayfa Açıklaması: kasım 2010

Anahtar Kelimeler: