Akdeniz Üniversitesi

ACİL TIP ANABİLİM DALI KASIM 2009 EĞİTİM PROGRAMI

Eğitim Günü Sorumlusu:   Dr.O.Eray

03.11.2009

08:30-09:15

Şok hastasına yaklaşım (1 saat)

Dr.O.Eray

09:25-10:05

Şok hastasına yaklaşım (1 saat) dosya okuŞok Hastasına Yaklaşım

Dr.F.Güngör

10:20-11:00

Kan ve sıvı resüsitasyonu (1 saat) dosya okuKan ve Sıvı Resüsitasyonu

Dr.İ.Gündüz

11:15-11:45

Kan ve sıvı resüsitasyonu (1 saat) dosya okuKan ve Sıvı Resüsitasyonu

Dr. H.Kaya

13:00-13:45

Makale Sunumu

 

14:00-14:45

Olgu Sunumu (Parasetamole bağlı toksisite) dosya indir03-11-09olgu sunumu

Dr.M.Berberoğlu

Eğitim Günü Sorumlusu:  Dr.C.Oktay

10.11.2009

08:30-09:15

Septik Şok ve tedavi yaklaşımı dosya indirSEPSİS

Dr.D.Yılmaz

09:25-10:05

Kardiyojenik Şok ve tedavi yaklaşımı dosya indirKARDİYOJENİK ŞOK

Dr.C.Oktay

10:20-11:00

Anafilaksi ve akut allerjik reaksiyonlar dosya indirALLERJİ

Dr.D. Durmaz

11:15-11:45

Makale Sunumu

 

13:00-13:45

Olgu Sunumu dosya indirolgu sunumu HMA

(Anafilaksi olgularında ilaç tedavi orderları üzerine kurulu olgu)

Dr.H.M.Akdağ

14:00-14:45

Pratik

Dr.C.Oktay

Eğitim Günü Sorumlusu:  Dr.C.Eken

17.11.2009

08:30-09:15

1-Nörojenik Şok dosya indirNörojenik Şok

 • Tanım
 • Yaklaşım

Dr.N.Korkmaz

09:25-10:05

2-Yetişkin Hastada Ağrı yönetimi dosya indirerişkin hastada ağrıyönetimi

 • İlaçlar ve Dozları
 • Ders senaryolar üzerinden anlatılacak

Dr.S.Enver

10:20-11:00

3-Lokal Anestetikler ve Bölgesel Anestezi dosya indirLokal Anestetikler ve Lokal Anestezi

 • Lokal Anestetikler ve Özellikleri
 • Lokal Anestezi uygulaması
 • Bölgesel anestezi ve uygulaması

Dr.C.Eken

11:15-11:45

4- Makale Sunumu ()

 

13:00-13:45

5-Olgu Sunumu (Beta blokör toksisitesi) dosya okuBetablokör intoksikasyonu

Dr.T.Kılıç

14:00-14:45

Pratik

Dr.C.Eken

Eğitim Günü Sorumlusu: Dr.Ö.Yiğit

24.11.2009

08:30-09:15

1-Sedasyon ve Analjezi dosya indirGirişimsekSedasyonAnaljezi olgular dosya indirSedasyon_Ve_Analjezi[1] dosya oku

 • Tamamen senaryolar üzerinden ilerleyecek

Dr.Ö.Yiğit

09:25-10:05

2- Kronik Ağrısı olan Hastaya Yaklaşım

 • Kronik Ağrı formları nelerdir
 • Acil servis ve taburculukta önerilen tedavi yaklaşımları

Dr.F.Muyan

10:20-11:00

3- Yara Hazırlanması dosya indirYara Hazırlanması

 • Temel prensipler

Dr.E.Göksu

11:15-11:45

4- Makale Sunumu ()

 

13:00-13:45

5-Olgu Sunumu (Kalsiyum Kanal Blokör toksisitesi) dosya indirOlgukalsiyum kanal blokörü

Dr.E. Göksu

14:00-14:45

Pratik

Dr.Ö.Yiğit

Sayfa Özeti: KASIM

Sayfa Açıklaması: KASIM DERS PROGRANI

Anahtar Kelimeler: