Akdeniz Üniversitesi

ACİL TIP ANABİLİM DALI HAZİRAN 2011 EĞİTİM PROGRAMI

 

Eğitim Günü Sorumlusu:   Dr.S. SÖYÜNCÜ

07.06.2011

08:30-09:30

Acil serviste tehdit eden durumlarda antibiyotik seçimi (Pnömoni/Menenjit/Nötropenik Ateş/Sepsis)

Dr.C. Oktay

09:45-10:45

Antimikrobiyal/Antifungal/Antiviral İlaçların Farmakolojisi

Dr.Ö.Karadeniz

 

Eğitim Günü Sorumlusu:  Dr.C. OKTAY

14.06.2011

08:30-09:30

Primer Baş Ağrılarının Yönetim Stratejileri

Dr.S. SÖYÜNCÜ

09:45-10:45

Nöbet ve Status Epilepticus policy

Dr.İ.Gündüz

 

Eğitim Günü Sorumlusu:  Dr.E. GÖKSU

21.06.2011

08:30-09:30

İnme 2011

Dr.E.Göksu

09:45-10:45

Vertigoda tanısal ve tedavi edici manevralar

Dr.A.G.Aydın

 

Eğitim Günü Sorumlusu: Dr. C. EKEN

28.06.2011

08:30-09:30

Opioid İntoksikasyonu

Dr.H.Kaya

09:45-10:45

Asetaminofen İntoksikasyonu

Dr.A. Yürüktümen

 

                                                                                 

 

 

                                                                                                     Prof. Dr. Oktay ERAY

                                                                                                 Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı

Sayfa Özeti: HAZİRAN 2011

Anahtar Kelimeler: