Akdeniz Üniversitesi

EYLÜL 2012

EYLÜL 2012

Eğitim Günü Sorumlusu: Dr. O. ERAY

04.09.2012

08:30-09:15

Doğal afetler ve Acil tıp

Dr. S. ENVER DİNÇ

09:30-10:15

Kimyasal ajanlar ile yaralanmalar

Dr. E. ŞENAY

10:30-11:15

Biyolojik ajanlar ile temas

Dr. T. KILIÇ

11:30-12:15

Radyasyon yaralanmaları

Dr. D. YILMAZ

13:30-14:00

Makale

Dr. A. KAPLAN

14:00-16:00

Pratik

  • Travmalı Hastaya Yaklaşım  

Dr. O. ERAY

 

Eğitim Günü Sorumlusu: Dr. C. OKTAY

11.09.2012

08:30-09:15

Ani kardiyak ölüm

Dr. H. MUTLU

09:30-10:15

Erişkinlerde kardiyopulmoner resusitasyon

Dr. L. SÜRMELİ

10:30-11:15

Çocuklarda ve gebelerde KPR

Dr. S. ARSLAN

11:30-12:00

Makale

Dr. H. KAYA

13:30-16:00

Pratik

  • İleri Kalp Yaşam Desteği

Dr. C. OKTAY

 

Eğitim Günü Sorumlusu:  Dr. F. BEKTAŞ

18.09.2012

08:30-09:15

Serebral resusitasyon

Dr. M. BERBEROĞLU

09:30-10:15

Asid-Baz bozuklukları

Dr. G. YILDIZ

10:30-11:15

Kan gazı analizi

Dr. M. DEMİRBAĞ

11:30-12:00

Makale

Dr. D. DEDEOĞLU

13:30-16:00

Pratik

İleri Kalp Yaşam Desteği

 

Dr. F. BEKTAŞ

 

               

 

Eğitim Günü Sorumlusu: Dr. M. KARTAL

25.09.2012

08:30-09:15

Kardiyak ritim bozuklukları-1 (taşidisritmiler)

Dr. M. E. KAVASOĞLU

09:30-10:15

Kardiyak ritim bozuklukları-2 (bradidisritmiler)

Dr. M. ÖZGENÇ

10:30-11:15

Antiaritmik ilaçların farmakolojisi

Dr. M. YILDIZ

11:30-12:00

Makale

Dr. A. TEKSAN

13:30-16:00

Pratik

  • İleri Kalp Yaşam Desteği