Akdeniz Üniversitesi

 

ACİL TIP ANABİLİM DALI EYLÜL 2011 EĞİTİM PROGRAMI

 

Eğitim Günü Sorumlusu:  Dr. E. GÖKSU

06.09.2011

08:30-09:15

Nabızsız Ritimlerde Resusitasyon uygulamaları

Dr. Derya Yılmaz

09:25-10:05

Neonatal Resüsitasyon

Dr. Dilek Durmaz

10:20-11:00

Pediatrik Kardiyopulmoner Resüsitasyon

Dr. Neslihan Sayraç

11:15-12:00

Hamilelikte resüsitasyon

Dr. Engin Şenay

13:00-13:45

Makale Sunumu

 

14:00-16:00

İleri Kalp Yaşam Desteği Senaryoları

Dr. E. Göksu

 

Eğitim Günü Sorumlusu:  Dr. M. KARTAL

13.09.2011

08:30-09:15

Kardiyak ritim bozuklukları-1

Dr. Murat Berberoğlu

09:25-10:05

Kardiyak ritim bozuklukları-2

Dr. Murat Yıldız

10:20-11:00

Antiaritmik ve Vazopressör ajanların farmakolojisi

Dr. Ali Erhan Nokay

11:15-11:45

Makale Sunumu

 

13:00-13:45

İleri Kalp Yaşam Desteği Senaryoları

Dr. M. Kartal

 

 

 

 

Eğitim Günü Sorumlusu:  Dr. S. SÖYÜNCÜ

20.09.2011

08:30-09:15

Erişkinlerde Havayolu Yönetimi

Dr. Deniz Dedeoğlu

09:25-10:05

Pediatrik Havayolu Yönetimindeki Farklılıklar ve Uygulamaları

Dr. M. Murat Özgenç

10:20-11:00

Alternatif Havayolu Yöntemleri

  • Noninvaziv
  • Cerrahi

Dr. Oğuz Küçükyılmaz

11:15-11:45

Makale Sunumu

 

 

13:00-14:45

İleri havayolu senaryo ve pratiği

 

Dr. S. Söyüncü

 

Eğitim Günü Sorumlusu: Dr. C. EKEN

27.09.2011

08:30-09:15

Akut Koroner Sendrom

Dr. Abdullah Teksan

09:25-10:05

Defibrilasyon ve Kardiyoversiyon

Dr. Selcan Enver

10:20-11:00

Kardiyak pacing uygulaması

Dr. Taylan Kılıç

11:15-11:45

Makale Sunumu

 

13:00-16:00

Pratik

  • İleri Kalp Yaşam Desteği Senaryoları
  • Kardiyak pacing uygulaması

Dr. C. Eken

 

                                                                                                                             

Sayfa Özeti: EYLÜL 2011

Sayfa Açıklaması: acil tıp eğitimi

Anahtar Kelimeler: