Akdeniz Üniversitesi

ACİL TIP ANABİLİM DALI EYLÜL 2010 EĞİTİM PROGRAMI

Eğitim Günü Sorumlusu:   Dr.S.Söyüncü

07.09.2010

08:30-09:15

Ani Kardiyak Ölüm: dosya indirANİ KARDİYAK ÖLÜM

 • Tanımı
 • Nedenleri (Sıklık sırasına göre)
 • Korunma yöntemleri

Dr. C.Yıldırım

09:25-10:05

Neonatal Resüsitasyon dosya indirNeonatal Resuscitation

 • Neonatal resüsitasyonun uygulanma şekli
 • Neonatal resüsitasyonda kullanılan ilaçlar ve dozları

Dr.O.Küçükyılmaz

10:20-11:00

Pediatrik Kardiyopulmoner resüsitasyon dosya indirpediatri iyd

 • Çocuklarda kardiyopulmoner resüsitasyon uygulaması
 • Kullanılan ilaçlar ve dozları

Dr.D.Yılmaz

11:15-12:00

Trisiklik antidepresan intoksikasyonu dosya indirTSA zehirlenmesi

Dr.Ö.Aydın

13:00-13:45

Makale Sunumu

 

14:00-16:00

İleri Kalp Yaşam Desteği Senaryoları

Dr.S.Söyüncü

Eğitim Günü Sorumlusu:  Dr.Y.Çete

14.09.2010

08:30-09:15

Pediatrik havayolu yönetimi: dosya indirped havayolu

 • Çocuklarda havayolunun farklılıkları
 • Uygun malzeme seçimi
 • Hızlı seri entübasyon ve kullanılan  ilaç dozları (akış şeması çizilecek)
 • Önerilen cerrahi havayolu yöntemleri

Dr.M.Berberoğlu

09:25-10:05

Hamilelikte resüsitasyon: dosya indirGebelerde Resüsitasyon

 • Gebelikteki fetal ve maternal fizyolojik değişiklikler
 • Kardiyopulmoner resüsitasyondaki modifikasyonlar
 • Defibrilasyon ve ilaçların uygulanmasındaki farklılıklar

Dr.Ö.Karadeniz

10:20-11:00

Trakeal Entübasyon dosya indirOrotrakeal entübasyon son

 • Orotrakeal entübasyon işlemi malzemeler
 • Teknik

Dr.M.Demirbağ

11:15-11:45

Makale Sunumu

 

13:00-13:45

EKG senaryoları

Dr. Y.Çete

14:00-16:00

Pratik

İnvaziv olmayan havayolu yöntemlerinin uygulanması

 • Oral ve Nazal airway uygulanması
 • LMA, trakeaözefagial havayolu, özefagus trakea combitube
 • Noninvaziv pozitif basınçlı ventilasyon uygulanması

 

Eğitim Günü Sorumlusu:  Dr.M.Kartal

21.09.2010

08:30-09:15

Hızlı Seri Entübasyon dosya indirHIZLI SERi ent

 • İlaçlar ve farmakodinamiği

Dr.S.Dinç

09:25-10:05

Alternatif orotrakeal havayolu yöntemleri dosya indirALTERNATİF HAVA YOLU YÖNTEMLERİ2

 • Nazotrakeal entübasyon
 • Dijital entübasyon
 • Translüminasyon
 • Fiberoptik entübasyon
 • Retrograd trakeal antübasyon

Dr.D.DURMAZ

10:20-11:00

Cerrahi havayolu yönetimi dosya indircerrahi havayolu

 • Gerekli ekipman
 • İşlemin uygulanması
 • Komplikasyonları

Dr.A.V.Sayraç

11:15-11:45

Makale Sunumu

 

13:00-14:45

Pratik

 • İleri havayolu senaryo ve pratiği

Dr.Mutlu Kartal

Eğitim Günü Sorumlusu: Dr.E.Göksu

28.09.2010

08:30-09:15

Vasküler Girişimler dosya indirSantral Venöz Kateterizasyon

 • Periferik vasküler girişim bölgeleri ve uygulanması
 • Santral venöz girişimler
  • Girişim bölgeleri, gerekli malzemeler ve girişim yöntemleri

Dr.A. Oskay

09:25-10:05

Ekstremite direkt grafi değerlendirilmesi dosya indirEkstremite direkt grafi değerlendirilmesi

Dr.Y.Çete

10:20-11:00

Vertebra Grafisi Değerlendirilmesi dosya indirVertebra Grafisi Değerlendirilmesi

Dr.E.Göksu

11:15-11:45

Makale Sunumu

 

13:00-16:00

Pratik

 • İleri Kalp Yaşam Desteği Senaryoları

Dr.E.Göksu

ı

Sayfa Özeti: EYLÜL 2010

Sayfa Açıklaması: eylül 2010

Anahtar Kelimeler: