Akdeniz Üniversitesi

ACİL TIP ANABİLİM DALI EYLÜL 2009 EĞİTİM PROGRAMI

Eğitim Günü Sorumlusu:   Dr.Y.Çete

01.09.2009

08:30-09:15

Ani Kardiyak Ölüm: dosya okuani kardiyak ölüm

 • Tanımı
 • Nedenleri (Sıklık sırasına göre)
 • Korunma yöntemleri

Dr.F. Muyan

09:25-10:05

Neonatal Resüsitasyon dosya okuyenidoğan resüsitasyon

 • Neonatal resüsitasyonun uygulanma şekli

Neonata resüsitasyonda kullanılan ilaçlar ve dozları (Tablo halinde hazırlanacak)

Dr.İ. Gündüz

10:20-11:00

Pediatrik Kardiyopulmoner resüsitasyon dosya okuPEDİATRİK RESÜSİTASYON

 • Çocuklarda kardiyopulmoner resüsitasyon uygulaması
 • Kullanılan ilaçlar ve dozları (Tablo halinde hazırlanacak)

Dr.H.Kaya

11:15-11:45

Makale Sunumu ()

 

13:00-13:45

Olgu Sunumu (Trisiklik antidepresan intoksikasyonu)

Dr.D.Yılmaz

14:00-14:45

Pratik (Neonatal resüsitasyon ilaçları ve uygulama, pediatrik kardiyopulmoner resüsitasyon senaryosu)

Dr. Y.Çete

Eğitim Günü Sorumlusu:  Dr.Cenker Eken

08.09.2009

08:30-09:15

Pediatrik havayolu yönetimi: dosya okupediatrik havayolu yönetimi

 • Çocuklarda havayolunun farklılıkları
 • Uygun malzeme seçimi
 • Hızlı seri entübasyon ve kullanılan  ilaç dozları (akış şeması çizilecek)
 • Önerilen cerrahi havayolu yöntemleri

Dr. A.G.Aydın

09:25-10:05

Hamilelikte resüsitasyon: dosya indirHamilelikte Resüsitasyon

 • Gebelikteki fetal ve maternal fizyolojik değişiklikler
 • Kardiyopulmoner resüsitasyondaki modifikasyonlar
 • Defibrilasyon ve ilaçların uygulanmasındaki farklılıklar

Dr.D.Durmaz

10:20-11:00

İnvaziv olmayan havayolu yöntelerinin uygulanması (Pratik ağırlıklı)

 • Oral ve Nazal airway uygulanması
 • LMA, trakeaözefagial havayolu, özefagus trakea combitube
 • Noninvaziv pozitif basınçlı ventilasyon uygulanması

Dr.M.Berberoğlu

11:15-11:45

Makale Sunumu ()

 

13:00-13:45

Olgu Sunumu (Yeni antidepresanlara bağlı toksisite ve serotonin sendromu)

Dr.H.M.Akdağ

14:00-14:45

Pratik (İnvaziv olmayan havayolu malzemelerinin kullanıldığı pratik senaryosu)

Dr.C.Eken

Eğitim Günü Sorumlusu:  Dr.O.Eray

15.09.2009

08:30-09:15

Trakeal Entübasyon dosya indirENDOTRAKEAL ENTÜBASYON2009

 • Orotrakeal entübasyon işlemi malzemeler

Dr.A.Oskay

09:25-10:05

Alternatif orotrakeal havayolu yöntemleri dosya okuAlternatif Trakeal Entübasyon Yöntemleri

 • Nazotrakeal entübasyon
 • Dijital entübasyon
 • Translüminasyon
 • Fiberoptik entübasyon
 • Retrograd trakeal antübasyon

Dr.F.Güngör

10:20-11:00

Hızlı Seri Entübasyon dosya indiracil havayolu yönetimi

 • İlaçlar ve farmakodinamiği

Dr.O.Eray

11:15-11:45

Makale Sunumu ()

 

13:00-13:45

Olgu Sunumu (Antipsikotiklere bağlı toksisite)

Dr.Ö.Aydın

14:00-14:45

Pratik (İnvaziv olmayan havayolu malzemelerinin kullanıldığı pratik senaryosu)

Dr.O.Eray

Eğitim Günü Sorumlusu: Dr.Ö.Yiğit

22.09.2009

08:30-09:15

Cerrahi havayolu yönetimi

 • Gerekli ekipman
 • İşlemin uygulanması
 • Komplikasyonları

Dr.Ö.Yiğit

09:25-10:05

Vasküler Girişimler

 • Periferik vasküler girişim bölgeleri ve uygulanması

Dr.E.Şenay

10:20-11:00

Santral venöz girişimler

 • Girişim bölgeleri, gerekli malzemeler ve girişim yöntemleri

Dr.O.Küçükyılmaz

11:15-11:45

Makale Sunumu

 

13:00-13:45

Olgu Sunumu (Arteryel girişimler ve girişimlerde USG kullanılması)

Dr.M.Kartal

14:00-14:45

Pratik (İnvaziv havayolu malzemelerinin kullanıldığı pratik senaryosu)

Anatomi Pratik Salonu

 

Eğitim Günü Sorumlusu: Dr.Erkan Göksu

29.09.2009

08:30-09:15

Transkütanöz pace uygulaması dosya indirACİL KARDİAK PACEMAKER KULLANIMI

 • İşlem basamakları
 • Kullanılması

Dr.G.Bacakoğlu

09:25-10:05

dosya okuSerebral Resüsitasyon

Dr.E.Göksu

10:20-11:00

Asid-Baz Bozuklukları

 • Metabolik bozukluklar
 • Solunumsal bozukluklar

Dr.S.Söyüncü

11:15-11:45

Makale Sunumu

 

13:00-13:45

Olgu Sunumu (Benzodiyazepinlere bağlı dosya okubenzodiyazepin aşırı alımı toksisite)

Dr.N.Korkmaz

14:00-14:45

Pratik (Transkütan pace uygulaması,video)

Dr.Erkan Göksu

Sayfa Özeti: EYLÜL

Sayfa Açıklaması: dersler, acil tıp, akdeniz

Anahtar Kelimeler: