Akdeniz Üniversitesi

ACİL TIP ANABİLİM DALI EKİM 2010 EĞİTİM PROGRAMI

Eğitim Günü Sorumlusu: Dr.C.Oktay

05.10.2010

08:30-09:15

Transkütanöz pace uygulaması dosya indirACİLDE PACEMAKER

 • İşlem basamakları
 • Kullanılması
 • Endikasyonları
 • (Transkütan pace uygulaması,video)

Dr.M.Yıldız

09:25-10:05

Serebral resüsitasyon dosya indirSerebral resusitasyon

Dr.S.Arslan

10:20-11:00

Asid-Baz Bozuklukları dosya indirasit_baz[

 • Metabolik bozukluklar
 • Solunum sal bozukluklar

Dr.T. Kılıç

11:15-11:45

Benzodiyazepinlere bağlı toksisite dosya indirbenzodiazepin int

Dr.İ.Gündüz

13:00-13:45

Makale Sunumu

 

14:00-15:30

Pratik

 • Temel Yaşam Desteği

Dr.C.Oktay

Eğitim Günü Sorumlusu: Dr.Ö.Yiğit

12.10.2010

08:30-09:15

Kan gazı Analizi dosya indirKan gazı analiz

Dr.A.E.Nokay

09:25-10:05

Sıvı ve Elektrolit Problemleri dosya indirSODYUM

 • (Na Metabolizma Bozuklukları)

Dr. M.M.Özgenç

10:20-11:00

Sıvı ve Elektrolit Problemleri dosya indirpotasyum

 • (K Metabolizma Bozuklukları)

Dr.G.Yıldız

11:15-11:45

Alkol aşırı alımı dosya indirAlkol aşırı alımları

Dr.C.Eken

13:00-13:45

Makale Sunumu

 

14:00-16:00

Pratik

 • Kan gazı senaryoları

Dr.Ö.Yiğit

Eğitim Günü Sorumlusu:  Dr.E.Göksu

19.10.2010

08:30-09:15

Kalsiyum Metabolizma Bozuklukları dosya indirca metabolizması

Dr.M.E.Kavasoğlu

09:25-10:05

Magnezyum, Klor, Fosfor Metabolizma Bozuklukları dosya indirmagnezyom_klor_fosfat

Dr.E.Şenay

10:20-11:00

Opioid intoksikasyonu dosya indiropioid

Dr.E.Göksu

11:15-11:45

Makale Sunumu

 

13:00-16:00

Pratik

 • İleri Kalp Yaşam Desteği Senaryoları

Dr.Erkan Göksu

Eğitim Günü Sorumlusu: Dr.C.Eken

26.10.2010

08:30-09:30

Taşidisritmiler dosya indirTAŞİDİSRİTMİLERLE

 • Kardiyak ileti sistemi fizyolojisi ve aksiyon potansiyeli
 • Reentry mekanizması
 • Disritmilerin öğrenilmesi
 • Disritmilerde tedavi yaklaşımı

Dr.T.Kılıç

09:45-10:45

Bradidisritmiler dosya indirBradiaritmiler

Dr.Ö.Yiğit

11:00-11:30

Makale Sunumu

 

13:00-16:00

Pratik

 • İleri Kalp Yaşam Desteği Senaryoları

Dr.Ö.Yiğit

Sayfa Özeti: EKİM 2010

Sayfa Açıklaması: ekim 2010

Anahtar Kelimeler: