Akdeniz Üniversitesi

ACİL TIP ANABİLİM DALI EKİM 2009 EĞİTİM PROGRAMI

Eğitim Günü Sorumlusu:   Dr.Y.Çete

06.10.2009

08:30-09:15

1- Kan gazı Analizi

Dr.Y.Çete

09:25-10:05

2- Sıvı ve Elektrolit Problemleri dosya okuSIVI-ELEKTROLİT PROBLEMLERİ

(Na Metabolizma Bozuklukları)

Dr.M.Akçimen

10:20-11:00

3- Sıvı ve Elektrolit Problemleri dosya okuPotasyum Metablizması Bozuklukları

(K Metabolizma Bozuklukları)

Dr.Ö.Karadeniz

11:15-11:45

4- Makale Sunumu

 

13:00-13:45

5- Olgu Sunumu (Alkol aşırı alımı) dosya okuAlkolintoks

Dr.O.Küçükyılmaz

14:00-14:45

6- Pratik (Kan gazı senaryoları)

Dr.Y.Çete

Eğitim Günü Sorumlusu:  Dr.S.Söyüncü

13.10.2009

08:30-09:15

1- Kalsiyum Metabolizma Bozuklukları dosya indirKALSİYUM METABOLİZMASI BOZUKLUKLARI

Dr.G.Bacakoğlu

09:25-10:05

2- Magnezyum, Klor, Fosfor Metabolizma Bozuklukları dosya okuMAGNEZYUM KLOR VE FOSFOR METABOLİZMASI

Dr.A.E.Nokay

10:20-11:00

3- Kardiyak ileti sistemi fziyolojisi ve aksiyon potansiyeli dosya okukalpfizyolojisi

Dr.S.Söyüncü

11:15-11:45

4- Makale Sunumu ()

 

13:00-13:45

5- Olgu Sunumu

(Opioid intoksikasyonu) dosya okuOpioid intoksikasyonu

Dr.Engin Şenay

14:00-14:45

6-Pratik

Dr.S.Söyüncü

Eğitim Günü Sorumlusu:  Dr.F.Bektaş

20.10.2009

08:30-09:15

1- Taşidisritmiler (1 saat)

  • Reentry mekanizması
  • Disritmilerin öğrenilmesi
  • Disritmilerde tedavi yaklaşımı

Dr.F.Bektaş

09:25-10:05

1- Taşidisritmiler (1 saat) dosya indirDisritmiler

Dr.S.Işık

10:20-11:00

2- Bradidisritmiler (2 saat) dosya okuBradisritmiler1

Dr.A.G.Aydın

11:15-11:45

2- Bradidisritmiler (1 saat) dosya okuBradidisritmiler2

Dr.A.V.Sayraç

13:00-13:45

3- Pratik: Taşidisritmi ve Bradidisritmi EKG’leri ve tedavi yaklaşımları

Dr.F.Bektaş

14:00-14:45

4- Makale Sunumu ()

 

Eğitim Günü Sorumlusu: Dr.M.Kartal

27.10.2010

08:30-09:15

1-Sınav

(Eylül ve Ekim aylarının konularından)

 

09:25-10:05

2- Antidisritmik ilaçların farmakolojisi dosya okuAntidisritmik İlaçlar

Dr.M.Kartal

10:20-11:00

3- Vazoaktif ilaçların farmakolojisi dosya okuVazoaktif İlaçlar

Dr.A.Oskay

11:15-11:45

4- Makale Sunumu ()

 

13:00-13:45

5- Olgu Sunumu (İlaç dozlarının hesaplanması ile ilgili senaryolar)

Dr.M.Kartal

14:00-14:45

6- Pratik

Dr.M.Kartal

Sayfa Özeti: EKİM

Anahtar Kelimeler: