Akdeniz Üniversitesi

 

DÖNEM V

ACİL TIP STAJ KURULU

 

1. Hafta

1. gün

08:30 – 09:20         Acil Tıbba Giriş (Tanım, Tarihçe ve Yönetim)                                                Dr. Mutlu Kartal

09:30 – 10:20         Ani Ölüm                                                                                                            Dr. Özlem Yiğit

10:30 – 11:20         Temel Yaşam Desteği                                                                                        Dr. Özlem Yiğit

11:30 – 12:20         Kardiyoserebral Resusitasyon                                                                         Dr. Erkan Göksu

13:30 – 14:20         Kardiyoserebral Resusitasyon                                                                        Dr. Erkan Göksu

14:30 – 15:20         Pediatrik İleri Yaşam Desteği                                                                            Dr. Mutlu Kartal

 

15:30 – 17:30         UYGULAMA: Temel Yaşam Desteği                                                               Dr. Mutlu Kartal

 

2. gün

08:30 – 09:20         Elektrokardiyografi                                                                                            Dr. Yıldıray Çete

09:30 – 10:20         Elektrokardiyografi                                                                                            Dr. Yıldıray Çete

10:30 – 11:20         Akut Koroner Sendromlar (Epide, Patofizyoloji ve Klinik)                           Dr. Cenker Eken

11:30 – 12:20         Akut Koroner Sendromlar (Risk Değerlendirme ve Tedavi)                       Dr. Cenker Eken

 

13:30 – 17:30         UYGULAMA: Elektrokardiyografi (Yorum ve Değerlendirme)   Dr. Yıldıray Çete

 

3. gün

08:30 – 09:20         Acil Serviste İnme                                                                                             Dr. Oktay Eray

09:30 – 10:20         Acil Serviste Kan Basıncı Yüksekliği                                                             Dr. Oktay Eray

10:30 – 11:20         Acil Hava Yolu Yönetimi                                                                                  Dr. Seçgin Söyüncü

11:30 – 12:20         Hızlı Ardışık Entübasyon                                                                                 Dr. Seçgin Söyüncü

 

13:30 – 17:30         UYGULAMA: İleri Kalp Yaşam Desteği Senaryoları (Grup A)   Dr. Cem Oktay

13:30 – 17:30         UYGULAMA: Havayolu Y. ve Hızlı Ardışık Entübasyon (Grup B)           Dr. Seçgin Söyüncü

 

4. gün

08:30 – 09:20         Ritim Bozuklukları                                                                                               Dr. Fırat Bektaş

09:30 – 10:20         Ritim Bozuklukları                                                                                              Dr. Fırat Bektaş

10:30 – 11:20         Ritim Bozuklukları                                                                                              Dr. Fırat Bektaş

11:30 – 12:20         Şok                                                                                                                      Dr. Oktay Eray

 

13:30 – 17:30         UYGULAMA: İleri Kalp Yaşam Desteği Senaryoları (Grup B)    Dr. Mutlu Kartal

13:30 – 17:30         UYGULAMA: Havayolu Y. ve Hızlı Ardışık Entübasyon (Grup A)          Dr. Fırat Bektaş

 

5. gün

08:30 – 09:20         Hayatı Tehdit Eden Enfeksiyonlar                                                                   Dr. Erkan Göksu

09:30 – 10:20         Akut Yara (Temel İlke ve Prensipler)                                                               Dr. Cenker Eken

10:30 – 11:20         Temel ve İleri Yara Bakımı ve Kapatma Yöntemleri                                       Dr. Cenker Eken

11:30 – 12:20         Çoklu Travma Hastasının Değerlendirilmesi                                  Dr. Fırat Bektaş

                                                                                

13:30 – 17:30         UYGULAMA: İleri Travma Yaşam Desteği Senaryoları (Grup B)              Dr. Oktay Eray

13:30 – 17:30         UYGULAMA: Yara Bakımı ve Kapatma Yöntemleri (Grup A)     Dr. Cenker Eken


2. Hafta

6. gün

08:30 – 09:20         Travmanın Biyomekaniği   ve Yaralanmalardan Korunma                           Dr. Fırat Bektaş

09:30 – 10:20         Kafa Travmaları                                                                                                 Dr. Yıldıray Çete

10:30 – 11:20         Karın Travması                                                                                                   Dr. Fırat Bektaş

11:30 – 12:20         Göğüs Travması                                                                                                  Dr. Fırat Bektaş

 

13:30 – 17:30         UYGULAMA: İleri Travma Yaşam Desteği Senaryoları (Grup A)              Dr. Oktay Eray

13:30 – 17:30         UYGULAMA: Yara Bakımı ve Kapatma Yöntemleri (Grup B)     Dr. Cenker Eken

 

7. gün

08:30 – 09:20         Pelvik ve Genitoüriner Travma                                                                         Dr. Erkan Göksu

09:30 – 10:20         Omurga ve Omurilik Yaralanmaları                                                   Dr. Erkan Göksu

10:30 – 11:20         Ortopedik Aciller 1                                                                                             Dr. Seçgin Söyücü

11:30 – 12:20         Ortopedik Aciller 2                                                                                            Dr. Seçgin Söyüncü

 

13:30 – 17:30         UYGULAMA: İleri Kalp Yaşam Desteği Senaryoları (Grup A)   Dr. Oktay Eray

13:30 – 17:30         UYGULAMA: İleri Kalp Yaşam Desteği Senaryoları (Grup B)    Dr. Erkan Göksu

 

8. gün

08:30 – 09:20         Yaşlı ve Gebelerde Travma                                                                               Dr. Mutlu Kartal 

09:30 – 10:20         Çocuk Travmalı Hastaya Yaklaşım                                                                   Dr. Oktay Eray

10:30 – 11:20         Kırmızı Göz                                                                                                           Dr. Mutlu Kartal 

11:30 – 12:20         Elektrik ve Yıldırım Çarpmaları                                                                          Dr. Mutlu Kartal                                 

13:30 – 17:30         UYGULAMA: İleri Kalp Yaşam Desteği Senaryoları (Grup A)   Dr. Mutlu Kartal

13:30 – 17:30         UYGULAMA: İleri Kalp Yaşam Desteği Senaryoları (Grup B)    Dr. Erkan Göksu

 

9. gün

08:30 – 09:20         Kulak Burun Boğaz Acilleri                                                                              Dr. Erkan Göksu

09:30 – 10:20         Alerji ve Anafilaksi                                                                                            Dr. Erkan Göksu  

10:30 – 11:20         Hayvan Isırık ve Sokmaları                                                                                Dr. Mutlu Kartal

11:30 – 12:20         Senkop                                                                                                                Dr. Cenker Eken

 

13:30 – 15:20         UYGULAMA: EKG Senaryoları                                                                       Dr. Oktay Eray

15:30 – 17:30         UYGULAMA: Olgu Senaryoları                                                                      Dr. Yıldıray Çete

 

10. gün

08:30 – 09:20         Vertigo ve Dizines                                                                                             Dr. Yıldıray Çete

09:30 – 10:20         Barotravma ve      Yüksek İrtifa Hastalığı                                                       Dr. Oktay Eray    

10:30 – 11:20         Suda Boğulmalar                                                                                               Dr. Cenker Eken

11:30 – 12:20         Sıcağa ve Soğuğa Bağlı Aciller                                                                        Dr. Cenker Eken

 

13:30 – 15:20         UYGULAMA: EKG Senaryoları                                                                       Dr. Seçgin Söyüncü

15:30 – 17:30         UYGULAMA: Kanıta Dayalı Tıp                                                                     Dr. Cenker Eken

 

 


3. Hafta

11. gün

08:30 – 09:20         Zehirlenmiş Hastaya Yaklaşım                                                                          Dr. Cem Oktay     

09:30 – 10:20         Toksidromlar                                                                                                       Dr. Cem Oktay     

10:30 – 11:20         Beta Blokör ve Kalsiyum Kanal Blokörü Aşırı Alımı                                    Dr. Yıldıray Çete 

11:30 – 12:20         İnsektisid, Herbisid, Rodentisid Zehirlenmeleri                                             Dr. Seçgin Söyüncü

 

13:30 – 17:30         UYGULAMA: İleri Kalp Yaşam Desteği Senaryoları (Grup B)    Dr. Yıldıray Çete

13:30 – 17:30         UYGULAMA: Hava Yolu Yönetimi (Grup A)                                 Dr. Seçgin Söyüncü

 

12. gün

08:30 – 09:20         Alkol Aşırı Alımı                                                                                 Dr. Seçgin Söyüncü

09:30 – 10:20         Acil Serviste Sık Karşılaşılan Zehirlenmele r                                  Dr. Mutlu Kartal

10:30 – 11:20         Astım Atağı-KOAH Alevlenmesi                                                                    Dr. Mutlu Kartal

11:30 – 12:20         Parasetamol ve NSAID Aşırı Alımları                                                             Dr. Cem Oktay

 

13:30 – 17:30         UYGULAMA: İleri Kalp Yaşam Desteği Senaryoları (Grup A)   Dr. Erkan Göksu

13:30 – 17:30         UYGULAMA: Hava Yolu Yönetimi (Grup B)                                Dr. Fırat Bektaş

 

13. gün

08:30 – 09:20         Acil Serviste Saldırgan Hasta                                                                         Dr. Oktay Eray

09:30 – 10:20         Acil Serviste Tanısal Testlerin Bedel Etkin    Kullanımı                               Dr. Oktay Eray

10:30 – 11:20         Acil serviste Sık Kullanılan Görüntüleme Teknikleri                                     Dr. Yıldıray Çete

11:30 – 12:20         Hayatı Tehdit Eden Elektrolit Bozuklukları                                                    Dr. Yıldıray Çete

               

 

13:30 – 17:30         UYGULAMA: İleri Travma Yaşam Desteği Senaryoları (Grup A)              Dr. Oktay Eray

13:30 – 17:30         UYGULAMA: İleri Travma Yaşam Desteği Senaryoları (Grup B)              Dr. Özlem Yiğit

 

14. gün

08.30-09.20

Acil Tıp

Serbest Çalışma

 

09.30-10.20

Acil Tıp

Serbest Çalışma

 

10.30-11.20

Acil Tıp

Serbest Çalışma

 

11.30-12.20

Acil Tıp

Serbest Çalışma

 

13.30-14.20

Acil Tıp

Serbest Çalışma

 

14.30-15.20

Acil Tıp

Serbest Çalışma

 

15.30-16.20

Acil Tıp

Serbest Çalışma

 

16.30-17.20

Acil Tıp

Serbest Çalışma

 

 

15. gün

08:30-12:00            PRATİK SINAV

 

13:30-17:30            TEORİK SINAV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sayfa Özeti: Dönem V

Sayfa Açıklaması: Dönem V

Anahtar Kelimeler: