Akdeniz Üniversitesi

 

yıldırayçete

Adı Soyadı: YILDIRAY ÇETE

Doğum Tarihi: 21 Temmuz 1969

Öğrenim Durumu:

 

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Tıp Fakültesi

Ege Üniversitesi

1993

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

Acil Tıp (İlk ve Acil Yardım)

Dokuz Eylül Üniversitesi

1999

Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışmanı:

“Glasgow Koma Skalası Skoru 15 Olan Minör Kafa Travması Hastalarının Değerlendirilmesinde Bilgisayarlı Beyin Tomografisinin Yeri”

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ali Günerli

Görevler:

 

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Dr. Araştırma Görevlisi

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İlk ve Acil Yardım (Acil Tıp) AD

1994-1999

Öğr.Görevlisi/Uzman

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD

1999-2001

Yardımcı Doçent

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD

2001-2005

Doçent

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD

2005-halen

Anabilim Dalı Başkanı

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD

2004 Aralık-halen

Yönetim Kurulu Üyeliği

Türkiye Acil Tıp Derneği

2003 Kasım-halen

Yürütme Kurulu Başkanlığı

Acil Tıp Yeterlik Kurulu

2004 Kasım-halen

Dönem VI Koordinatörlüğü

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi

2005 Mayıs-halen

Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu Yönetim Kurulu Üyesi

Türk Tabipleri Birliği

2005 Kasım-halen

Ulusal Yeterlik Kurulu Genel Sekreterliği

Türk Tabipleri Birliği

2006 Mayıs-halen

Sayfa Özeti: Prof. Dr. Yıldıray ÇETE

Sayfa Açıklaması: Prof. Dr. Yıldıray ÇETE

Anahtar Kelimeler: