Akdeniz Üniversitesi

ARALIK 2012

ACİL TIP ANABİLİM DALI ARALIK 2012 EĞİTİM PROGRAMI

 

Eğitim Günü Sorumlusu: Dr. Ö. YİĞİT

04.12.2012

08:30-09:15

Pulmoner Tromboemboli

İnteraktif

09:30-10:15

Hipertansiyon

İnteraktif

10:30-11:15

Periferik Vasküler Hastalıklar (DVT-Akut Arter Tıkanıklığı)

Dr. M.EMİN KAVASOĞLU

11:30-12:00

Makale

 

13:30-16:00

Pratik

  • Girişimsel sedasyon analjezi

Dr. Ö. YİĞİT

 

Eğitim Günü Sorumlusu: Dr. E. GÖKSU

11.12.2012

08:30-09:15

Aort Diseksiyonu

İnteraktif

09:30-10:15

Kardiyomyopatiler ve myokardit

Dr. E. ŞENAY

10:30-11:15

Perikardit ve kardiyak tamponat

Dr. H. MURAT AKDAĞ

11:30-12:00

Makale

 

13:30-16:00

Pratik

  • Taşikardi bradikardi algoritimleri

Dr. E. GÖKSU

 

Eğitim Günü Sorumlusu:  Dr. C. EKEN

18.12.2012

08:30-09:15

Solunum sıkıntısı ve diğer respiratuar semptomlar

Dr. N. SAYRAÇ

09:30-10:15

Hemoptizi

Dr. M.DEMİRBAĞ

10:30-11:15

Üst solunum yolu enfeksiyonları

Dr. G. YILDIZ

11:30-12:00

Makale

 

13:30-16:00

Pratik

  • Arrest ritimleri yönetimi

Dr. C. EKEN

 

               

 

Eğitim Günü Sorumlusu: Dr. S. SÖYÜNCÜ

25.12.2012

08:30-09:15

Toplum kaynaklı pnömoniler

Dr. T. KILIÇ

09:30-10:15

Tüberküloz

Dr. D. DURMAZ

10:30-11:15

Spontan ve iyatrojenik pnömotoraks

Dr. Ö. AYDIN

11:30-12:00

Makale

 

13:30-16:00

Pratik

  • Travmalı hastaya yaklaşım

Dr. S. SÖYÜNCÜ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sayfa Özeti: ARALIK 2012

Anahtar Kelimeler: