Akdeniz Üniversitesi

ACİL TIP ANABİLİM DALI ARALIK 2010 EĞİTİM PROGRAMI

Eğitim Günü Sorumlusu: Dr.C.Oktay

07.12.2010

08:30-09:15

1-Sedasyon ve Analjezi

 • Tamamen senaryolar üzerinden ilerleyecek

Dr.M.Berberoğlu

09:25-10:05

2- Kronik Ağrısı olan Hastaya Yaklaşım dosya indirkronik ağrılı hastaya yaklaşım

 • Kronik Ağrı formları nelerdir
 • Acil servis ve taburculukta önerilen tedavi yaklaşımları

Dr.S.Arslan

10:20-11:00

3- Yara Hazırlanması dosya indiryara hazırlanması

 • Temel prensipler

Dr.Gülçin Bacakoğlu

11:15-11:45

4- Makale Sunumu ()

 

13:00-13:45

5-Olgu Sunumu

Dr.A.Oskay

14:00-16:00

Pratik

 • İleri Travma Yaşam Desteği

Dr.C.Oktay

Eğitim Günü Sorumlusu:   Dr.Y.Çete

14.12.2010

08:30-09:15

Yara Kapatmasında Uygulanan Metodlar dosya indirYARA BAKIMI

 • Sütür Malzemeleri
 • Yara kapatma teknikleri (video üzeirnden gösterim)

Dr.İ.Gündüz

09:25-10:05

Yüz ve skalpte kesi yönetimi dosya indirYÜZ VE SKALP KESİLERİ

Dr.G.Yıldız

10:20-11:00

Kol El ve tırnak yatağında Yaralanmalar dosya indirKOL EL TIRNAK

Dr.M.M.Özgenç

11:15-11:45

Makale Sunumu ()

 

13:00-13:45

Olgu Sunumu

 • (Antihipertansiflere bağlı toksisite)

Dr.M.Yıldız

14:00-14:45

Pratik

 • EKG

Dr.Y.Çete

Eğitim Günü Sorumlusu:  Dr.Ö.Yiğit

21.12.2010

08:30-09:15

Kol ve Bacakta yaralanmalar dosya indirBACAK_VE_AYAK_YARALANMALARI

 • Yaranın değerlendirilmesi
 • Nörovasküler muayene ve kayıt
 • Sütür teknikleri ve takibi

Dr.M.E.Kavasoğlu

09:25-10:05

Yabancı cisimler dosya indirYumuşak_Dokudan_Yabancı_Cisim_Çıkarılması

 • Tanıma yöntemleri
 • Çıkarma Yöntemleri
 • Olta çıkarılması (video)

Dr.O.Küçükyılmaz

10:20-11:00

3- Delici ve memeli yaralanmaları dosya indirDelici_ve_Memeli

 • Önemi
 • Etyolojideki mikroorganizmalar
 • Tedavi yaklaşımı

Dr.A.V.Sayraç

11:15-11:45

4- Makale Sunumu ()

 

13:00-13:45

5-Olgu Sunumu

 • (İnsektisid, herbisid ve rodentisidlere bağlı toksisite)

Dr.C.Yıldırım

14:00-14:45

Pratik

 • EKG

Dr.Ö.Yiğit

Eğitim Günü Sorumlusu:  Dr.E.Göksu

28.12.2010

08:30-09:15

Onarım sonrası Yara Bakımı dosya indirONARIM SONRASI YARA BAKIMI

 • Bu noktada hasta bilgilendirme formlarının hayata geçirilmesi planlanmalı

Dr.D.Yılmaz

09:25-10:05

Göğüs Ağrısı Hastasına Yaklaşım-1 dosya indirgöğüs ağrısı 1

Dr.Ö.Karadeniz

10:20-11:00

Göğüs Ağrısı Hastasına Yaklaşım-2 dosya indirgöğüs ağrısı 2

Dr.E.Göksu

11:15-11:45

Makale Sunumu

 

13:00-13:45

Olgu Sunumu

(Olasılık ve risk sınıflamaları üzerine kurulu senaryolar)

 

14:00-14:45

Pratik

 

Sayfa Özeti: ARALIK 2010

Sayfa Açıklaması: aralık 2010

Anahtar Kelimeler: