Akdeniz Üniversitesi

ACİL TIP ANABİLİM DALI ARALIK 2009 EĞİTİM PROGRAMI

Eğitim Günü Sorumlusu:   Dr.Y.Çete

01.12.2009

08:30-09:15

Yara Kapatmasında Uygulanan Metodlar

 • Sütür Malzemeleri
 • Yara kapatma teknikleri (video üzeirnden gösterim)

Dr.M.Akçimen

09:25-10:05

Yüz ve skalpte kesi yönetimi

Dr.A.V.Sayraç

10:20-11:00

Kol El ve tırnak yatağında Yaralanmalar

Dr.Y.Çete

11:15-11:45

Makale Sunumu ()

 

13:00-13:45

Olgu Sunumu dosya okuAntihipertansif Toksisite

 • (Antihipertansiflere bağlı toksisite)

Dr.D.Yılmaz

14:00-14:45

Pratik

Dr.Y.Çete

Eğitim Günü Sorumlusu:  Dr.S.Söyüncü

08.12.2009

08:30-09:15

Kol ve Bacakta yaralanmalar dosya indirKOL VE BACAK YARALANMALARI

 • Yaranın değerlendirilmesi
 • Nörovasküler muayene ve kayıt
 • Sütür teknikleri ve takibi

Dr.S.Işık

09:25-10:05

Yabancı cisimler dosya indirDERİDEKİ YABANCI CİSİMLERDE

 • Tanıma yöntemleri
 • Çıkarma Yöntemleri
 • Olta çıkarılması (video)

Dr.S.Söyüncü

10:20-11:00

3- Delici ve memeli yaralanmaları dosya indirDELİNME YARALANMALARI

 • Önemi
 • Etyolojideki mikroorganizmalar
 • Tedavi yaklaşımı

Dr.T.Kılıç

11:15-11:45

4- Makale Sunumu ()

 

13:00-13:45

5-Olgu Sunumu dosya indirorganofosfaT

 • (İnsektisid, herbisid ve rodentisidlere bağlı toksisite)

Dr.E.Şenay

14:00-14:45

Pratik

Dr. S.Söyüncü

Eğitim Günü Sorumlusu:  Dr.F.Bektaş

15.12.2009

08:30-09:15

Onarım sonrası Yara Bakımı dosya okuAkut Yaraların tedavi sonrası bakımı

 • Bu noktada hasta bilgilendirme formlarının hayata geçirilmesi planlanmalı

Dr.F.Bektaş

09:25-10:05

Göğüs Ağrısı Hastasına Yaklaşım-1 dosya okugöğüs ağrılı hasta 1

Dr.G.Bacakoğlu

10:20-11:00

Göğüs Ağrısı Hastasına Yaklaşım-2 dosya okugöğüs ağrılı hasta 2

Dr.Ö.Karadeniz

11:15-11:45

Makale Sunumu ()

 

13:00-13:45

Olgu Sunumu

(Olasılık ve risk sınıflamaları üzerine kurulu senaryolar)

Dr.Ö.Yiğit

14:00-14:45

Pratik

Dr. F.Bektaş

Eğitim Günü Sorumlusu: Dr.M.Kartal

22.12.2009

08:30-09:15

1-Akut Koroner Sendromlar, Akut Myokard İnfarktüsü, Anstabil Anjina-1 dosya okuAkut Koroner Sendrom 1

Dr.A.E.Nokay

09:25-10:05

Akut Koroner Sendromlar, Akut Myokard İnfarktüsü, Anstabil Anjina-2 dosya okuAkut Koroner Sendrom 2

 

Dr.M.Kartal

10:20-11:00

Akut Koroner Sendromlarda girişimsel Stratejiler

Dr.O.Eray

11:15-11:45

Günün konuları hakkında senaryolar

Dr.M.Kartal

13:00-13:45

Günün konuları hakkında senaryolar

 

14:00-14:45

Günün konuları hakkında senaryolar

 

 

Eğitim Günü Sorumlusu: Dr.E.Göksu

29.12.2009

08:30-09:15

Sınav (Kasım ve Aralık)

 

09:25-10:05

Senkop Hastasına Yaklaşım dosya okusenkop

Dr.A.G.Aydın

10:20-11:00

Konjestif Kalp Yetmezliği ve Akut pulmoner Ödem Tanı ve Patofizyoloji dosya indirkalpyetmezligitansalyaklasım

 • Tanısında kullanılan modaliteler
 • Konjestif kalp yetmezliğinde markerlar ne zaman
 • Kalp Yetmezliği Patofizyolojisi

Dr.E.Göksu

11:15-11:45

Konjestif Kalp Yetmezliği ve Akut pulmoner Ödem Tedavi yaklaşımları dosya indirAKKY

 • Temelde vaka örnekleri üzerinden

Dr.A.Oskay

13:00-13:45

4- Makale Sunumu ()

 

14:00-14:45

5-Olgu Sunumu

 • (Kalp yetmezlikli hastada tedavi yaklaşımı senaryoları)

Dr.E.Göksu

Sayfa Özeti: ARALIK

Sayfa Açıklaması: ARALIK DERS PROGRAMI

Anahtar Kelimeler: