Akdeniz Üniversitesi

ACİL TIP ANABİLİM DALI AĞUSTOS 2011 EĞİTİM PROGRAMI

 

Eğitim Günü Sorumlusu:   Dr. Y. ÇETE

02.08.2011

08:30-09:30

Kan ve kan ürünleri transfüzyonu

Dr. Mutlu KARTAL

09:45-10:45

Kemoterapi ajanlarının acil komplikasyonları

Dr. Savaş ASLAN

11:00-12:00

Makale Saati

 

 

Eğitim Günü Sorumlusu:  Dr. Ö. YİĞİT

09.08.2011

08:30-09:30

Kırmızı gözde biyomikroskop kullanımı

Dr. Selcan ENVER

09:45-10:45

Oral ve dental aciller  Dr. Hasan M. AKDAĞ

 

  11:00-12:00

Makale Saati

 

 

Eğitim Günü Sorumlusu:  Dr. C. OKTAY

16.08.2011

08:30-09:30

Kulak acilleri

Dr. Özgür AYDIN

09:45-10:45

Epistaksis tedavisi

Dr. M. Emin KAVASOĞLU

11:00-12:00

Makale Saati

 

 

Eğitim Günü Sorumlusu: Dr. A. YURUKTUMEN

23.08.2011

08:30-09:30

Döküntülü cilt hastalıkları

Dr. M. Murat ÖZGENÇ

09:45-10:45

Anjioödem ve anafilaksi

Dr. Abdullah TEKSAN

11:00-12:00

Makale Saati

 

 

                                                                                   

 

 

                                                                                                       Prof. Dr. Oktay ERAY

                                                                                                   Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı

Sayfa Özeti: AĞUSTOS 2011

Anahtar Kelimeler: