Akdeniz Üniversitesi

2005 MEZUNLARI

 

Dr. Taner BAYRAKTAR

Mezun Olduğu Tıp Fakültesi / Yılı

Ankara ÜTF / 30.06.2000

 

İhtisasa Başladığı Tarih

08.11.2000

Uzman olduğu tarih

05.01.2005

Ayrılış Tarihi

14.03.2005

Kadro (Üniv. - SB vb.)

Üniversite

Uzmanlık Tezi

Acil Servise Başvuran Diabetes Mellitus Hastalarında İdrar Yolu Enfeksiyonlarının Klinik ve Laboratuar Özellikleri

Halen çalıştığı kurum

Alman Hastanesi Acil Servisi - İstanbul

 

 

Dr. Cem ERTAN

Mezun Olduğu Tıp Fakültesi / Yılı

Akdeniz ÜTF / 29.06.1998

 

İhtisasa Başladığı Tarih

08.11.2000

Uzman olduğu tarih

17.02.2005

Ayrılış Tarihi

14.04.2005

Kadro (Üniv. - SB vb.)

Üniversite

Uzmanlık Tezi

Akut Miyokard Enfarktüslü Hastaların Başvuru EKG’sinin ve Acil Servis Değerlendirmesinin Prognostik Önemi

Halen çalıştığı kurum

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı - Malatya

 

 

 

Dr. Ebru KARACA

Mezun Olduğu Tıp Fakültesi / Yılı

Hacettepe ÜTF / 30.06.2000

 

İhtisasa Başladığı Tarih

08.06.2001

Uzman olduğu tarih

21.06.2005

Ayrılış Tarihi

25.07.2005

Kadro (Üniv. - SB vb.)

Üniversite

Uzmanlık Tezi

Travma Dışı Akut Pankreatit Olgularında Prognostik Kriterlerin Sonuç Üzerine Etkisi

Halen çalıştığı kurum

Eskişehir Devlet Hastanesi Acil Servisi - Eskişehir

 

 

Dr. Özlem ERKEN YİĞİT

Mezun Olduğu Tıp Fakültesi / Yılı

Akdeniz ÜTF / 30.06.2000

İhtisasa Başladığı Tarih

18.06.2001

Uzman olduğu tarih

21.06.2005

Ayrılış Tarihi

 

Kadro (Üniv. - SB vb.)

Üniversite

Uzmanlık Tezi

Akut Koroner Sendrom Tanısında Yüksek Duyarlılıklı CRP, D-Dimer ve IL-6'nın Duyarlılık ve Seçiciliği

Halen çalıştığı kurum

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı - Antalya

 

 

Dr. Alev Banu CULBANT

Mezun Olduğu Tıp Fakültesi / Yılı

Akdeniz ÜTF / 2000

 

İhtisasa Başladığı Tarih

06.11.2001

Uzman olduğu tarih

24.06.2005

Ayrılış Tarihi

31.05.2006

Kadro (Üniv. - SB vb.)

Üniversite

Uzmanlık Tezi

Temel Yaşam desteği ve Tek Kişilik Uzamış Temel Yaşam Desteği Girişimlerinde Uygulayıcı Performansının Değerlendirilmesi

Halen çalıştığı kurum

Antalya Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi - Antalya

Dr. Tolga ÖZGÜREL

Mezun Olduğu Tıp Fakültesi / Yılı

Dokuz Eylül ÜTF / 2000

 

İhtisasa Başladığı Tarih

14.11.2001

Uzman olduğu tarih

24.06.2004

Ayrılış Tarihi

31.08.2005

Kadro (Üniv. - SB vb.)

Üniversite

Uzmanlık Tezi

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Acil Servisinde Uygulanan Santral Venöz Kateterizasyonlarla İlgili Demografik Verilerin İncelenmesi

Halen çalıştığı kurum

Amerikan Hastanesi Acil Servisi - İstanbul

 

 

 

Dr. Yeşim ERÇETİN

Mezun Olduğu Tıp Fakültesi / Yılı

Uludağ ÜTF / 2001

 

İhtisasa Başladığı Tarih

19.11.2001

Uzman olduğu tarih

24.06.2004

Ayrılış Tarihi

14.09.2005

Kadro (Üniv. - SB vb.)

Üniversite

Uzmanlık Tezi

Akut Koroner Sendromların Tanısında Lökosit ve Mutlak Nötrofil Sayısının Yeri

Halen çalıştığı kurum

Medical Park Bahçelievler Hastanesi Acil Servisi - İstanbul

Sayfa Özeti: 2005 mezunları

Sayfa Açıklaması: 2005 mezunları

Anahtar Kelimeler: