Akdeniz Üniversitesi

2004 MEZUNLARI

 

Dr. Kamil Can AKYOL

Mezun Olduğu Tıp Fakültesi / Yılı

Akdeniz ÜTF / 1998

 

İhtisasa Başladığı Tarih

03.09.1999

Uzman olduğu tarih

19.03.2004

Ayrılış Tarihi

31.12.2004

Kadro (Üniv. - SB vb.)

Üniversite

Uzmanlık Tezi

Acil Servise Aynı Şikayet İle Tekrar Başvuran Hastaların Değerlendirilmesi

Halen çalıştığı kurum

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi - Antalya

 

 

Dr. Nuri BOZDEMİR

Mezun Olduğu Tıp Fakültesi / Yılı

Akdeniz ÜTF / 1999

 

İhtisasa Başladığı Tarih

22.10.1999

Uzman olduğu tarih

19.03.2004

Ayrılış Tarihi

14.09.2004

Kadro (Üniv. - SB vb.)

Üniversite

Uzmanlık Tezi

Acil Servise Başvuran Kanser Hastalarının Özellikleri ve Prognostik Belirleyicilerin Araştırılması

Halen çalıştığı kurum

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı - Elazığ

 

 

 

 

 

Dr. Mutlu KARTAL

Mezun Olduğu Tıp Fakültesi / Yılı

Akdeniz ÜTF / 1997

 

İhtisasa Başladığı Tarih

15.02.2000

Uzman olduğu tarih

19.03.2004

Ayrılış Tarihi

 

Kadro (Üniv. - SB vb.)

Üniversite

Uzmanlık Tezi

Üriner Sistem Taş Hastalığı Nedeni İle Acil Servise Başvuran Hastalarda Semptom, Bulgu ve Tanısal Testlerin Özellikleri

Halen çalıştığı kurum

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Antalya

 

 

Dr. İsa KILIÇASLAN

Mezun Olduğu Tıp Fakültesi / Yılı

Hacettepe ÜTF / 30.06.1999

İhtisasa Başladığı Tarih

05.06.2000

Uzman olduğu tarih

15.07.2004

Ayrılış Tarihi

15.09.2005

Kadro (Üniv. - SB vb.)

Üniversite

Uzmanlık Tezi

Acil Servislerde Bilgisayar Tabanlı Hasta Kayıt Sistemleri ve Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Acil Servis Hastalarının Bir Yıllık Değerlendirilmesi

Halen çalıştığı kurum

MESA Hastanesi Ankara

 

Dr. Erkan GÖKSU

Mezun Olduğu Tıp Fakültesi / Yılı

Akdeniz ÜTF / 30.06.1999

 

İhtisasa Başladığı Tarih

09.06.2000

Uzman olduğu tarih

15.07.2004

Ayrılış Tarihi

 

Kadro (Üniv. - SB vb.)

Üniversite

Uzmanlık Tezi

Acil Serviste Nöbet ve Bayılma Ayırıcı Tanısında Serum Kreatin Kinaz, Miyoglobin ve C-Reaktif Proteinin Kullanılabilirliği

Halen çalıştığı kurum

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı - Antalya

 

 

Dr. Cenker EKEN

Mezun Olduğu Tıp Fakültesi / Yılı

Akdeniz ÜTF / 1999

 

İhtisasa Başladığı Tarih

08.11.2000

Uzman olduğu tarih

12.11.2004

Ayrılış Tarihi

 

Kadro (Üniv. - SB vb.)

Üniversite

Uzmanlık Tezi

Acil serviste travma dışı göğüs ağrısı ve/veya akut koroner sendrom düşündüren şikayetler ile başvuran ve düşük riskli olarak sınıflandırılan hastaların ayaktan takibi uygun mudur?

Halen çalıştığı kurum

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı - Antalya

 

Sayfa Özeti: 2004 mezunları

Sayfa Açıklaması: 2004 mezunları

Anahtar Kelimeler: