Akdeniz Üniversitesi

2003 MEZUNLARI

 

Dr. Feriyde ÇALIŞKAN TÜR

Mezun Olduğu Tıp Fakültesi / Yılı

19 Mayıs ÜTF / 1994

 

İhtisasa Başladığı Tarih

05.08.1999

Uzman olduğu tarih

26.12.2003

Ayrılış Tarihi

05.04.2004

Kadro (Üniv. - SB vb.)

Üniversite

Uzmanlık Tezi

Travma Dışı Ani Başlangıçlı Karın Ağrısı Şikayetiyle Acil Servise Başvuran Hastalara Acil Hekimince Yapılan Abdominal Ultrasonografik Değerlendirmenin Hekimin Erken Klinik Kararı Üzerine Etkisi

Halen çalıştığı kurum

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi - Antalya

Sayfa Özeti: 2003 mezunları

Sayfa Açıklaması: 2003 mezunları

Anahtar Kelimeler: