Akdeniz Üniversitesi

2002 MEZUNLARI

 

Dr. Oktay HAKBİLİR

Mezun Olduğu Tıp Fakültesi / Yılı

Akdeniz ÜTF / 25.06.1995

İhtisasa Başladığı Tarih

21.11.1997

Uzman olduğu tarih

18.03.2002

Ayrılış Tarihi

27.01.2003

Kadro (Üniv. - SB vb.)

Sağlık Bakanlığı

Uzmanlık Tezi

İnme Popülasyonunun Demografik Özellikleri, Başvuru Süreleri ve Geç Başvuru Nedenlerinin Yeni Tedavi Yaklaşımları Üzerine Etkisi

Halen çalıştığı kurum

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi - Antalya

 

 

Dr. Seçgin SÖYÜNCÜ

Mezun Olduğu Tıp Fakültesi / Yılı

Akdeniz ÜTF / 06.1997

 

İhtisasa Başladığı Tarih

16.06.1998

Uzman olduğu tarih

18.03.2002

Ayrılış Tarihi

 

Kadro (Üniv. - SB vb.)

Üniversite

Uzmanlık Tezi

Künt karın Travmasına Bağlı Gelişen karın İçi Kanamaların Tanısında Acil Tıp Hekimi Tarafından Yapılan Ultrasonografinin Etkinliği

Halen çalıştığı kurum

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı - Antalya

 

Dr. Fırat BEKTAŞ

Mezun Olduğu Tıp Fakültesi / Yılı

Akdeniz ÜTF / 06.1997

 

İhtisasa Başladığı Tarih

19.06.1998

Uzman olduğu tarih

18.03.2002

Ayrılış Tarihi

 

Kadro (Üniv. - SB vb.)

Üniversite

Uzmanlık Tezi

Yatak Başı Kapiller Kan Beta-Hidroksibütirik Asit Ölçümünün Diyabet Mellitus'un Acil Metabolik Komplikasyonlarını Öngörmedeki Değeri

Halen çalıştığı kurum

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı - Antalya

 

 

Dr. Arefe İMAK

Mezun Olduğu Tıp Fakültesi / Yılı

Fırat ÜTF / 06.1992

 

İhtisasa Başladığı Tarih

18.08.1998

Uzman olduğu tarih

19.03.2002

Ayrılış Tarihi

14.04.2003

Kadro (Üniv. - SB vb.)

Üniversite

Uzmanlık Tezi

Acil Servise Başvuran Çocuk Hastaların Girişimsel Sedasyon ve Analjezisinde İntramuskuler Yoldan Uygulanan Ketaminin Uyanma Döneminde Ortaya Çıkan Yan Etkileri Üzerine Midazolamın Etkisi

Halen çalıştığı kurum

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi - Antalya

 

Dr. Mustafa KEŞAPLI

Mezun Olduğu Tıp Fakültesi / Yılı

19 Mayıs ÜTF / 31.07.1992

 

İhtisasa Başladığı Tarih

10.02.1999

Uzman olduğu tarih

19.03.2002

Ayrılış Tarihi

09.02.2003

Kadro (Üniv. - SB vb.)

Üniversite

Uzmanlık Tezi

Acil Serviste El Yıkama Davranışının Özellikleri ve Etkileyen Faktörler

Halen çalıştığı kurum

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi - Antalya

Sayfa Özeti: 2002 mezunları

Sayfa Açıklaması: 2002 mezunları

Anahtar Kelimeler: